Upis 2012/2013.

Po odluci Ministarstva prosvete i nauke  škola ?e slede?e školske godine upisati slede?a zanimanja:

1. Finansijski administrator – 30 u?enika

2. Komercijalista – 24 u?enika

3. Poslovni administrator – 30 u?enika

4. Turisti?ki tehni?ar – 24 u?enika

5. Kuvar – 30 u?enika

 

 

3 thoughts on “Upis 2012/2013.

  1. Zašto ne naglasite šta je ogled, a šta ne. Čini mi se da već 2 godine ne upisujete klasičan profil turističkih tehničara, već isključivo u ogledu.

Comments are closed.