Takmičenje u stonom tenisu !

U Negotinu je 19.10.2011. godine održano Okružno takmi?enje u stonom tenisu. Našu školu predstavili su u?enici: Miloš Bosiokovi? III/3, site Coli? Nikola II/3 i Aleksi? Milica I/3. U ekipnoj konkurenciji  za omladince u?enici su osvojili prvo mesto, generic a u pojedina?noj Coli? Nikola prvo, ask a Aleksi? Milica drugo mesto.U?enike je vodila  i pripremala profesor Sonja Kiš.

Ovim takmi?enjem u?enici su se plasirali za u?eš?e na Olimpijadi koja ?e se održati maja meseca u Šidu.

?estitamo!!!