Još jedna promocija viših škola

Danas, unhealthy 4. marta u našoj školi je održana prezentacija Visoke turisti?ke škole strukovnih studija iz Beograda. Predstavnik je obišao odeljenje ekonomskih tehni?ara, IV-2, a propagandni materijal u vidu flajera, CD-a i simpati?nih kartonskih lenjira sa osnovnim podacima visoke škole,  su dobili i ostali u?enici završnih razreda.

Nastavljamo sa profesionalnom orijentacijom, i dalje o?ekujemo dolazak predstavnika viših škola i fakulteta. Slede?e nedelje, ta?nije 12. marta naši maturanti sa svojim odeljenjskim starešinama idu za Beograd na Sajam obrazovanja gde ?e na licu mesta mo?i da se informišu o željenim fakultetima. O tome kako su se proveli, o njihovim utiscima i komentarima sazna?emo po njihovom povratku.

Slika preuzeta odavde…