Promocija ideje i programa Evropskog dnevnika

U petak 11. februara, advice sa po?etkom u 12:30 organizova?e se promocija progama Evropskog dnevnika namenjena u?enicima II i III razreda naše škole. Promocija ?e biti održana u kabinetu 0. O?ekujemo da u?enici do?u i vide novi na?in rada i dobiju šansu da se upoznaju sa idejama kako i šta ?emo raditi. Na sastanku u?enici ?e dobiti priru?nike za realizaciju programa kao i potrebne linkove za pra?enje aktivnosti.

Vidimo se sutra !!!

www.facebook.com/evropskidnevnikbor