Dodeljeni sertifikati mladim preduzetnicima

Obuku za preduzetnike u organizaciji Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u okviru projekta “Regionalni razvoj Bora” poha?alo je i 11 u?enika naše škole. Obuku, viagra koja je realizovana u prethodnih nekoliko meseci, medicine   završilo je ukupno 98 polaznika iz Bora i Majdanpeka. Kandidati su uradili biznis planove za sopstvene poslovne ideje, a 28. januara su im dodeljeni sertifikati u Narodnoj biblioteci u Boru.

Obuku su poha?ali u?enici  IV razreda: Maja  Zlatkov, Saša ?or?evi?, Tatjana Lali?, Zoran Kuz, Aleksandar Petrovi?, Nikola Konstandinovi?, Brankica An?elkovi?, Milan Radivojevi?, Tijana Stevanovi?, Marija Radi?evi? i Pavle ?iri?.

Predava?i iz Regionalnog centra za razvoj malih i srednjih preduze?a Kruševac su pohvalili kreativnost, ideje i preduzetni?ki duh ovih mladih ljudi.

Iskreno se nadamo da ?e se našim perspektivnim preduzetnicima ovo iskustvo u  pokazati korisnim u budu?nosti, te da ?e se osmeliti da krenu putem osamostaljivanja i pokretanja sopstvenog posla.