PUŠAČI, LOŠE VAM SE PIŠE

U prepunoj sali škole, medic 6. decembra je održana tribina pod nazivom ’’Prevencija raka plu?a’’u realizaciji Medicinskog centra Bor. Doktorke Elizabeta Raši? i Slavica Petkovi? su u?enicima i osoblju škole vizuelno i verbalno do?arale i prikazale kako izgledaju plu?a puša?a i kolika je rizi?nost da puša?i obole od raka plu?a. Zastrašuju?e!!! S obzirom i na Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama i javnim mestima, ambulance puša?i su stavljeni na ’’muke’’. Mogu da biraju izmedju pla?anja kazni i potencijalnog dobijanja raka plu?a ili zdravog života i uvek mirišljave kose i garderobe. IZBOR JE SAMO NAŠ!