BUDIMO HUMANI – poručuje Parlament

Ideja o humanitarnim akcijama koje pokre?e Parlament u?enika provejava odavno u našoj školi. Jedna od tih akcija se trenutno sprovodi u školi. U toku je prikupljanje ode?e i obu?e za siromašnu decu i decu bez roditelja. U?enici donose pune kese svoje garderobe i predaju pedagogu škole. Na kraju akcije, viagra price škola ?e pozvati Crveni krst koji ?e preuzeti donaciju u?enika i proslediti onima kojima je najpotrebnija. To nije sve. Akcija uklju?uje i prikupljanje nov?anih priloga kako od strane u?enika tako i od zaposlenih u školi. Od tog novca ’’parlamentarci’’ planiraju da naprave novogodišnje paketi?e i uru?e ih bolesnoj deci na de?jem odeljenju koji ?e Novu godinu do?ekati u bolnici. Zato nam Parlament poru?uje da izmamimo de?je osmehe i da je ’’naše Malo, nekome Mnogo’’.