Aprilski ispitni rok šk. 2013/14. godine

Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku je slede?i:???.??.????? ? ????? ????????????? ????????????????1.????????24.04.2014.?.10:00???????? ? ????????1. ?????? ??????  ??( IV )2.????????24.04.2014.?.13:30?????????1.??????????? ???? ??.???.(II)3.????????24.04.2014.?.13:30????????? ? ??????? ??????? ???????1.?????????? ????? ??.???.(I ) ????? ????????4.????????24.04.2014.?.13:30???????? ?????1. ?????? ??????  ??( IV )5.????????24.04.2014.? 15:30?????????????? ????????1. ?????? ??????  ??( IV)6.?????25.04.2014.?.? 8:00???18?????? ?????????????1.?????????? ???????? ???..(I )  ????? ????????7.?????25.04.2014.?.? 8:00???18??????????1.????????? ???? ( IV)??.???8.?????25.04.2014.?.? 8:00???18?????????????1. ?????? ??????  ??( IV)9.?????25.04.2014.?.? 14:25????????? […]

Ispitni rokovi za redovne i vanredne učenike

 Vrsta ispitaispitni rokprijavljivanje ispitapolaganjeispitavanredni i dopunski ispitinovembarskijanuarskiaprilskijunskiavgustovski16. i 17.11.2010.14. i 15.01.2011.11. i 12.04.2011.14. i 15.06.2011.16. i 17.08.2011.22-26.11.2010.20-24.01.2011.15.-21.04.2011.20.-24.06.2011.22.-26.08.2011.popravni ispitijunski(za završ. razr.)avgustovski14. i 15.06.2011.16. i 17.08.2011.20. – 24.06.2011.22 – 26.08.2011.razredni ispitijunski-za zavr.raz.-za ostale raz.avgustovski30.05.2011.21.06.2011.16 i 17.08.2011.31.05.- 02.06.2011.22 – 24.06.2011.22 – 26.08.2011.maturski i završni ispitijunskiavgustovskijanuarski06.06.2011.16 i 17.08.2011.14 i 15.01.2011.07.-15.06.2011.22.-26.08.2011.20.-24.01.2011.