Raspored polaganja vanrednih u januarskom ispitnom roku

Red. br.Datum i vreme polaganjaNaziv predmetaKomisijaKandidat1.Ponedeljak 26.01.2015.g. 12:45Poslovna korespondencija i komunikacija1. Elena Spasi? Mitranovi? -pred. 2.Mitrovi? Viktorija  3.Filipovi? Irena1. Todosijevi? Lena, try   IIIr tur.teh2.Ponedeljak 26.01.2015.g. 13:00Osnovi ekonomije1.Petrovi? Mladen-pred. 2. Pavlovi? Zvezdica  3. Bikovi? Saša1. Nevena  Grujovi? ro?.Mitrovi?  IV r  ekon.teh  2.Stankovi? Nina  ekon.teh. IV r.3.Ponedeljak  26.01.2015.g.  9:30Sociologija1.Sredojevi? Branko-pred. 2.Paji? Katerina 3.Paunovi? Danijela1. Todosijevi? Lena, prescription   IIIr tur.teh4.Ponedeljak 26.01.2015.g.17:00Agencijsko […]