Категорија: Vanredni, dopunski i razredni ispiti

Распоред полагања поправних испитау августовском испитном року шк. 2016/2017.год.

14 авг 17
ETŠ Bor
No Comments
Ред.бр. Датум и време полагања Назив предмета Кандидат
1. Петак

18.08.2017.г.

 у 09:00

Статистика

 

 

1.Реџеплар Алма  III-3

2. Понедељак

21.08.2017. г.

     у 09:00

 

Математика

 

1.Бурчић Софија            I -1

2.Настић Милан             I -1

3.Шерифи Зумрета         I -1

4.Бузејић Немања           I-2

5.Антонијевић Наталија  I- 4

6.Маргиновић Данијела   I -4

7.Нешковић Божица        II-1

8.Михајловић А.              II-3

9.Ристић Марко               III-2

10.Реџеплар Алма           III-3

11.Степановић Катарина III-4

3. Понедељак

21.08.2017. г.

     у 09:00

Државно уређење 1. Грујић Александра . I -2
4. Уторак

22.08.2017.г.

у 09:00

 

Основи права

 

Право

 

1.Петровић Александар I -2

2.Грујић Александра      I -2

3.Радивојевић Давор      I -3

4.Здравковић Сара         II-1

5.Николић Маша            II-3

6.Мартиновић Лазар     III-3

7.Спасић Марко            III-3

5. Уторак

22.08.2017.г.

у 09:00

Хемија

 

1. Цокић Кристина     I -4

 

6. Уторак

22.08.2017.г.

у 09:00

Историја 1. Игњатовић Марина    I-3

 

7. Уторак 22.08.2017.       у   9:00

 

Енглески  језик

 

1. Нешковић Божица    II-1              2. Николић Јована        III-1                3. Маргиновић Лазар    III-3           4. Настић Бојан             IV-2
8. Среда 23.08.2017.       у   9:00

 

Француски језик      

 II страни

 

1. Радивојевић Давор  I-3

2. Антонијевић Наташа  I-4

3. Цокић Кристина     I-4

4. Васиљевић Андријана  II-4

5. Анђеловић Алекса  II-4

6. Спасић Марко         III-3

7. Николић Наташа    III-4

 

*Уколико ученик IV-2, Настић Бојан,  положи  поправни испит из енглеског језика, стиче право полагања  матурског   испита.

Распоред полагања ванредник испита у августовском испитном року шк. 2016/2017.год.

14 авг 17
ETŠ Bor
No Comments
Ред.

бр.

Датум и време полагања Назив предмета Кандидат
1. Четвртак

17.08.2017.год.

09:00

Српски језик и књижевност  

1.Тодосијевић Лена

Турист.техн. стари

програм IV раз.

2. Петак

18.08.2017.год.

09:00

Рачунарство и информатика

 

 

1.Лазаревић Миљана

Ком.-оглед  III

раз.

3. Петак

18.08.2017.год.

10:00

Основи економије

 

1. Шабазовић Душан Тех.обезбеђ.  III раз.

 

4. Понедељак

21.08.2017. год.

     у 10:00

 

Историја уметности

 

 

1.Тодосијевић Лена

Турист.техн. стари

програм IV раз.

5. Понедељак

21.08.2017. год.

     у 09:30

 

Систем обезбеђења 1. Шабазовић Душан Тех.обезбеђ.  III раз.

 

6. Уторак

22.08.2017.

У 10:00

Основи економије

 

1. Шабазовић Душан Тех.обезбеђ.  III раз.

 

7. Уторак

22.08.2017.

У 11:30

Право

 

Основи кривичног права и криминалистике

 

1.Тодосијевић Лена

Турист.техн. стари

програм IV раз.

2.Шабазовић Душан Тех.обезбеђ.  III раз.

8. Среда

23.08.2017.

У 10:00

Логика

 

Филозофија

1. Шабазовић Душан Тех.обезбеђ.  III раз.

2.Тодосијевић Лена

Турист.техн. стари

програм IV раз.

 

Распоред јунски испитни рок

14 јуна 17
ETŠ Bor
No Comments
Датум и време полагања Назив предмета Кандидат
Четвртак

15.6.2017.г.

у14:30

Исхрана 1.Јасмин Цуцуриговић  Iр кувар
Четвртак

15.6.2017.г.

у14:30

Верска настава 1.Тодосијевић Лена тт IVр
Четвртак

15.6.2017.г.

у14:30

Француски језик 1.  Лазаревић Миљана ком-о IIIр

2.Грујчић Ана ФА IVр поправни

 

Четвртак

15.6.2017.г.

у14:30

Социјална екологија 1. Шабазовић Душан  то IIр
Петак

16.6.2017.г.

У 14:30

Формирање  и пласмана туристичких путовања 1.  Крстић Милица тт-о IVр
Петак

16.6.2017.г.

У 14:30

Економика туризма 1.Тодосијевић Лена тт IVр
Петак

16.6.2017.г.

У 14:30

Информатика  и рачуноводство 1.  Лазаревић Миљана ком-о IIIр

 

Понедељак

19.6.2017.г.

У11:55

Туристичка географија

 

1.Тодосијевић Лена  тт IVр 2.Крстић Милица тт-о IVр

 

Понедељак

19.6.2017.г.

У14:30

Систем обезбеђења 1. Шабазовић Душан  то IIр
Понедељак

19.6.2017.г.

У14:30

Обука у виртуелном предузећу 1.  Лазаревић Миљана ком-о IIIр

 

Понедељак

19.6.2017.г.

У13:45

Маркетинг 1.Настић Бојан ком-оIVр поправни

 

Понедељак

19.6.2017.г.

У14:30

Статистика 1.Стојановић Марко пт Ivр

2.Миленковић Марија IVр  поправни  

 

Уторак

20.6.2017.г.

У 8:00

Математика 1.  Крстић Милица тт-о IVр
Уторак

20.6.2017.г.

У 12:00

Заштита од пожара и заштита на раду 1. Шабазовић Душан  то IIр
Уторак

20.6.2017.г.

У 14:30

Спољнотрговинско и девино пословање 1.Тодосијевић Лена  тт IVр
Уторак

20.6.2017.г.

У 14:30

Оргнаизација набавке и продаје 1.  Лазаревић Миљана ком-о IIIр

 

Среда

21.6.2017.г.

У 8:00

Енглески језик 1.Крстић Милица тт IVр

2.Лазаревић Миљана ком-оIIIр

3.Тодосијевић Лена тт IVр

4. Настић Бојан ком-оIVр поправни

Среда

21.6.2017.г.

У 9:00

Основи радног права 1. Шабазовић Душан  то IIр
Среда

21.6.2017.г.

У 13:30

Куварство 1. Јасмин Цуцуриговић  Iр кувар
Среда

16.6.2017.г.

У 14:00

Професионална пракса 1. Јасмин Цуцуриговић  Iр кувар

Распоред венредних испита април 2017.

12 апр 17
ETŠ Bor
No Comments
Ред.

бр.

Датум и време полагања Назив предмета Кандидат
1. Среда

19.04.2017.г  у16:10

Основи права 1.Шабазовић Душан  ТО  Iр

 

2. Четвртак

20.04.2017.г

У 15:20

Агенцијско и хотелијерско пословање 1. Тодосијевић Лена  тт IVр
3. Четвртак

20.04.2017.г

У 13:00

18

Психологија 1.Шабазовић Душан  ТО  IIр

 

 

4. Петак

21.04.2017.г.

У 11:45

Борилачке вештине 1.Шабазовић Душан  ТО  IIр
5. Петак

21.04.2017.г.

У 13:30

Српски језик и књижевност 1. Лазаревић Миљана ком-оIIIр
6. Петак

21.04.2017.г.

У 12:00

Маркетинг у туризму 1. Тодосијевић Лена  тт IVр
7. Понедељак

24.04.2017.г.

У 11:00

18

Дактилографија и административно пословање 1.Шабазовић Душан  ТО   IIр

 

8. Понедељак

24.04.2017.г.

У 14:20

Математика 1.Лазаревић Миљана ком-оIIIр

 

9. Понедељак

24.04.2017.г.

У 14:20

Туристичка географија 1.  Цокић Марко кувар-о IIр
10. Уторак

ради се за петак

25.04.2017.г.

У 12:50

каб 18

Статистика 1. Лазаревић Миљана ком-оIIIр

2. Јовановић Марко  пра.тех IVр

11. Уторак

ради се за петак

25.04.2017.г.

У 14:30

Послови правног промета

1. Јовановић Марко  пра.тех IVр

Januarski ispitni rok

13 јан 17
ETŠ Bor
No Comments

РАСПОРЕД   ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ   И  МАТУРСКИХ  ИСПИТА

У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

 шк. 2016/2017.год.

Ред.

бр.

Датум и време полагања Назив предмета Кандидат
1. Понедељак

16.01.2017.г  у11:55(3)

Формирање  и пласмана туристичких путовања 1.  Крстић Милица тт-о IVр
2. Понедељак

16.01.2017.г  у12:00

Географија

 

1.Билановић Ивана ПА  Iр

 

3. Понедељак

16.01.2017.г  у 15:05

Грађанско васпитање 1. Лазаревић Миљана ком-оIIIр
4. Уторак

17.01.2017.г.

у 13:45(3)

Реализација и обрачун туристичких путовања 1.  Крстић Милица тт-о Ivр
5. Уторак

17.01.2017.г  у 14:30

Спољнотрговинско пословање 1. Лазаревић Миљана ком-оIIIр
6. Среда

18.01.2017.г  у 12:00

Српски језик и књижевност 1.  Крстић Милица тт-о IVр
7. Среда

18.01.2017.г   у 13:40

Куварство 1. Цокић Марко кувар-о Iр
8. Среда

18.01.2017.г  у 14:30

Здравствена култура 1. Цокић Марко кувар-о Iр
9. Среда

18.01.2017.г  у 14:30

Физичко васпитање

( сала МЕШ-а)

1. Лазаревић Миљана ком-оIIIр
10. Четвртак

19.01.2017.г  у11:30

Статистика 1.Стојановић Марко  IVр прав.тех.
11. Четвртак

19.01.2017.г  у 13:00

Државно уређење 1.Шабазовић Душан Iр Тех.Обез.
12. Четвртак

19.01.2017.г  у 13:00

Послови правног промета 1.Стојановић Марко  IVр прав.тех
13. Четвртак

19.01.2017.г  у13:30

Основи радног права 1.Стојановић Марко  IVр прав.тех
14. Четвртак

19.01.2017.г  у 14:30

Међународна шпедиција 1. Лазаревић Миљана ком-оIIIр
15. Петак

20.01.2017.г  у 9:00

Комерцијално познавање робе-изборни 1. Лазаревић Миљана ком-оIIIр
16. Петак

20.01.2017.г  у 14:30

Дактилографија и административно пословање 1.Шабазовић Душан Iр Тех.Обез.
17. Петак

20.01.2017.г  у 12:00

Физичко васпитање

( сала МЕШ-а)

1. Крстић Милица тт-о IVр

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ ИСПИТА

У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

 шк. 2016/2017.год.

Ред.

бр.

Датум и време полагања Назив предмета Кандидат
1. Уторак

17.01.2017.г  у14:30

Српски језик и књижевност 1.Филиповић Стефан

2.Бајрај Милица

Финансијски администратор
2. Тест

Група предмета-испит за проверу стручно-теоријских знања

1.Микуловић Катарина
3. Четвртак

19.01.2017.г  у15:00

 

Матурски практични рад 1.Микуловић Катарина
Пословни администратор-оглед
4. Тест

Група предмета-испит за проверу стручно-теоријских знања

1.Стефан Стаменковски
Конерцијалиста -оглед
5. Тест

Група предмета-испит за проверу стручно-теоријских знања

1.Филиповић Стефан

2.Бајрај Милица

6. Четвртак

19.01.2017.г  у15:00

 

Матурски практични рад 1.Филиповић Стефан

2.Бајрај Милица


Напомена:
Распоред за матурски испит  може бити промењен када сазнамо време полагања Испита за проверу стручно-теоријских знања.

Raspored polaganja vanrednih i popravnih ispita u junskom ispitnom roku

08 јуна 16
ETŠ Bor
No Comments
Attention: The internal data of table “13” is corrupted!

Ispitni rokovi za vanredne i redovne učenike u šk.2015/2016.g.

29 јан 16
ETŠ Bor
, ,
No Comments
Attention: The internal data of table “2” is corrupted!