Категорија: Vanredni, dopunski i razredni ispiti

Raspored u junskom ispitnom roku

14 јуна 18
ETŠ Bor
No Comments

Detaljan raspored možete da pogledate na sledećem linku … JUNSKI ISPITNI ROK

Aprilski ispitni rok

13 апр 18
ETŠ Bor
No Comments

Raspored polaganja vanrednih i dopunskih ispita
u aprilskom ispitnom roku
šk. 2017/2018.god.

Red. Datum i vreme polaganja Naziv predmeta Komisija Kandidat
1. Ponedeljak

16.4.2018.g.

12:40

Uvod u ekonomiju 1. Saša Biković -pred 1. Ristić Marko kom-oIr dopunski
2.Pavlović Zvezdica
3. Lidija Eskić
2. Ponedeljak

16.4.2018.g.

12:40

Osnovi ekonomije 1. Saša Biković -pred 1. Vasiljević Anastasija TT Ir dopunski
2.Pavlović Zvezdica
3. Lidija Eskić
3. Utorak

17.4.2018.g.

10:55

Biologija 1.Sanja Apostolov –pred 1. Vasiljević Anastasija TT Ir dopunski
2.Milica Žikić
3.Ivana Bujak
4. Utorak

17.4.2018.g.

12:40

Osnovi  prava 1.  Biković Saša -pred 2. Ristić Marko kom-oIr dopunski
2.Trajković Violeta
3. Radmila Tomić Bogdanović
5. Četvrtak

20.4.2018.g.

11:00

Hemija 1.Sanja Apostolov–pred 1. Vasiljević Anastasija TT Ir dopunski
2.Jasmina Petrović
3.Kunčak Danijela
6. Četvrtak

20.4.2018.g.

14:20

Francuski jezik 2. strani 1.Stefana Krstić-pred

2.Valentina Popović

3. Vesna Nikolić Popović

1. Krstić Milica tt-o  IVr

2.Nikolić Branislav kom-oIr dopunski

3. Ristić Marko kom-oIr dopunski

 

Raspored polaganja vanrednih ispita u aprilskom ispitnom roku
šk. 2017/2018.god

 

Red.br. Datum i vreme polaganja Naziv predmeta Komisija Kandidat
1. Ponedeljak Zaštita  na radu i zaštita od požara 1.Sonja Kiš -pred 1.  Šabazović Dušan  TO  IVr
16.4.2018.g. 2. Sanja Apostolov
U 11:45 3. Milena Doberšek
2. Utorak Verska nastava 1.Brankica Mihajlović Ilić 1.Ilić Anđela PA Ir
17.4.2018.g. 2Živanović Uroš
U 9:40 3.Miloš Jankovićveroučitelj
3. Utorak Služba obezbeđenja 1. Biković Saša-pred 1.  Šabazović Dušan  TO  IVr
17.4.2018.g. 2.Trajković Violeta
U 12:40 3. Radmila Tomić Bogdanović
4. Utorak Osnovi  pravnih postupaka 1.  Biković Saša -pred 1.  Šabazović Dušan  TO  IVr
17.4.2018.g. 2.Trajković Violeta
U 13:10 3. Radmila Tomić Bogdanović
5. Utorak Preduzetništvo 1. Marjanović Olivera-pred 1. Vasiljević Nikola   IIIr  kuvar
17.4.2018.g. 2. Elena Spasić Mitranović 2. Ignjatović Filip  IIIr  kuvar
U 13:10 3.  Ivanišević Vidosava 3.  Ilić Anđela PA Ir
6. Utorak Muzička kultura 1.Ivana  Ilić Dinić-pred 1. Ilić Anđela PA Ir
17.4.2018.g. 2.Dinić Milan
U 14:30 3.Marić Snežana
7. Utorak Izborni sport 1. Sanja Apostolov-pred. 1. Ilić Anđela PA Ir
17.4.2018.g. 2. Sonja Kiš
U 15:30 3. Trutić Marko
8. Utorak Borilačke veštine 1. Sanja Apostolov-pred. 1.  Šabazović Dušan  TO  IVr
17.4.2018.g. 2. Sonja Kiš
U 15:30 Trutić Marko
9. Sreda Sistem obezbeđenja 1.   Sanja Apostolov  -pred 1.  Šabazović Dušan  TO IIIr
18.4.2018.g. 2. Radmila Tomić Bogdanović
U 14:20 3.  Trajković Violeta
10. Sreda Osnove usluživanja 1.  Sanja Apostolov  -pred 1. Vasiljević Nikola   IIIr  kuvar
18.4.2018.g. 2.   Petrović Mladen 2. Ignjatović Filip  IIIr  kuvar
U 15:00 3.   Zajić Slađana
11. Petak Kuvarstvo 1.Spasojević Danijel-pred. 1. Vasiljević Nikola   IIIr  kuvar
20.4.2018.g. 2. Zajić Slađana 2. Ignjatović Filip  IIIr  kuvar
U 14:20 3. Ever Juklen
12. Petak Nacionalne kuhinje 1. Spasojević Danijel-pred. 1. Vasiljević Nikola   IIIr  kuvar
20.4.2018.g. 2. Zajić Slađana 2. Ignjatović Filip  IIIr  kuvar
U 15:00 3. Ever Juklen

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ И ДОПУНСКИХ ИСПИТА У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ шк. 2017/2018.год.

18 нов 17
Sanja Apostolov
No Comments
Ред.

бр.

Датум и време полагања Назив предмета Кандидат
1. Понедељак

20.11.2017.г.

У 11:00

Заштита од пожара и заштита на раду 1.  Шабазовић Душан  ТО IIIр
 2. Понедељак

20.11.2017.г.

У 14:25

Историја уметности 1. Тодосијевић Лена  тт IVр
 3. Понедељак

20.11.2017.г.

У 14:25

Здравствена култура 1. Басиљевић Никола  Iр кувар

2. Игњатовић Филип Iр  кувар

 4. Понедељак

20.11.2017.г.

У 15:00

Исхрана 1. Басиљевић Никола  Iр кувар

2. Игњатовић Филип Iр  кувар

 5. Уторак

21.11.2017.г.

У 12:40

Основи  радног права 1.  Шабазовић Душан  ТО IIIр
 6. Уторак

21.11.2017.г.

У 12:40

Основи  права 1.Лазаревић Миљана ком-оIр допунски
 7. Уторак

21.11.2017.г.

У 13:00

Основи  правног поступка 1.  Шабазовић Душан  ТО IIIр
 8. Среда

22.11.2017.г.

У 8:00

Основи рачуноводства
  1. Николић Бранислав ком-оIр допунски
  2. Ристић Марко ком-оIр допунски
 9. Среда

22.11.2017.г.

У 13:00

Куварство 1. Басиљевић Никола  Iр кувар

2. Игњатовић Филип Iр  кувар

 10. Среда

22.11.2017.г.

У 13:45

Професионална пракса 1. Басиљевић Никола  Iр кувар

2. Игњатовић Филип Iр  кувар

 11. Среда

22.11.2017.г.

У 14:25

 

Француски језик
  1. Крстић Милица тт-о Ivр
  2. Лазаревић Миљана ком-оIр допунски
 12. Четвртак

23.11.2017.г.

У 13:40

 

Основе туризма и угоститељства 1. Басиљевић Никола  Iр кувар

2. Игњатовић Филип Iр  кувар

 13. Четвртак

23.11.2017.г.

У 15:10

Канцеларијско пословање 1.Николић Бранислав ком-оIр допунски

2.Ристић Марко ком-оIр допунски

3. Лазаревић Миљана ком-оIр допунски

 14. Четвртак

23.11.2017.г.

У 16:00

Сала МЕШ-а

Борилачке вештине , Физичко васпитање 1.Шабазовић Душан  ТО  Iр

2. Илић Анђела  ПА IVр

 

 15. Петак

24.11.2017.г.

У 11:00

Увод у економију 1.Николић Бранислав ком-оIр допунски

2.Ристић Марко ком-оIр допунски

 

 16. Петак

24.11.2017.г.

У 14:25

Предузетништво 1. Крстић Милица тт-о IVр

Распоред полагања матурских испита у августовском испитном року шк. 2016/2017.год.

14 авг 17
ETŠ Bor
No Comments
Ред.

бр.

Датум и време полагања Назив предмета Комисија Кандидат
1. Понедељак

21.08.2017.г.

10:00

Изборнип предмет

Послови правног промета

 

1. Томић Б. Радмила-предс.

2. Трајковић Виплета-испит.

3. Кенић П.Милена – члан

 

1. Стојановић Марко

Прав. Тех. – ванр.

2. Среда

23.08.2017.г.

09:00-12:00

Српски језик и књижевност

(писмени испит)

 

1. Радосвљевић Ђ. Слађана -пред

2. Антонијевић Снежана-  испит.

3. Илић Татјана-члан

 

1.  Настић Бојан IV – 2

2. Грујчић Ана  IV – 1

3. Миленковић Марија IV1

 

3.

 

Четвртак

24.08.2017.

од 11:00

 

Испит за проверу стручно-теоријских знања-ТЕСТ

Финансијски администратор

11:00-14:00

1. Иванишевић Видосава-пред.

2. Ескић Лидија-члан

3. Бојковски Ј. Наташа-члан

 

1. Голубовић Ана- ванр

2. Грујчић Ана  IV – 1

3. Миленковић Марија IV–1

Туристички техничар – олед

11:00-13:00

 

1. Биковић Саша-председник

2. Милетић Јелена –члан

3. Милошевић Стојанка-члан

 

1.Лончар Јелена IV 4

2. Савић Марија  IV 4

Комерцијалиста – оглед

11:00 – 14:00

1. Милановић Наташа-председ.

2. Ескић Лидија –члан

3. Павловић Звездицаа-члан

 

1. Настић Бојан IV – 2

 

4. Петак

25.08.2017.г.

Матурски практични рад

 

 

 

8:00- 9:30

I радни  задатак

10:00- 12:30

II радни задатаk

Комерцијалиста – оглед

9:00 – 12:00

1. Бојковски Ј. Наташа

2. Филиповић Ирена

3. Тасић Олгица- екстерни члан

 

1. Настић Бојан IV – 2

Финансијски администратор
1. Стаменковић Соња

2. Иванишевић Видосава

3.  екстерни члан

 

1. Голубовић Ана- ванр

2. Грујчић Ана  IV – 1

3. Миленковић Марија IV1

Распоред полагања поправних испитау августовском испитном року шк. 2016/2017.год.

14 авг 17
ETŠ Bor
No Comments
Ред.бр. Датум и време полагања Назив предмета Кандидат
1. Петак

18.08.2017.г.

 у 09:00

Статистика

 

 

1.Реџеплар Алма  III-3

2. Понедељак

21.08.2017. г.

     у 09:00

 

Математика

 

1.Бурчић Софија            I -1

2.Настић Милан             I -1

3.Шерифи Зумрета         I -1

4.Бузејић Немања           I-2

5.Антонијевић Наталија  I- 4

6.Маргиновић Данијела   I -4

7.Нешковић Божица        II-1

8.Михајловић А.              II-3

9.Ристић Марко               III-2

10.Реџеплар Алма           III-3

11.Степановић Катарина III-4

3. Понедељак

21.08.2017. г.

     у 09:00

Државно уређење 1. Грујић Александра . I -2
4. Уторак

22.08.2017.г.

у 09:00

 

Основи права

 

Право

 

1.Петровић Александар I -2

2.Грујић Александра      I -2

3.Радивојевић Давор      I -3

4.Здравковић Сара         II-1

5.Николић Маша            II-3

6.Мартиновић Лазар     III-3

7.Спасић Марко            III-3

5. Уторак

22.08.2017.г.

у 09:00

Хемија

 

1. Цокић Кристина     I -4

 

6. Уторак

22.08.2017.г.

у 09:00

Историја 1. Игњатовић Марина    I-3

 

7. Уторак 22.08.2017.       у   9:00

 

Енглески  језик

 

1. Нешковић Божица    II-1              2. Николић Јована        III-1                3. Маргиновић Лазар    III-3           4. Настић Бојан             IV-2
8. Среда 23.08.2017.       у   9:00

 

Француски језик      

 II страни

 

1. Радивојевић Давор  I-3

2. Антонијевић Наташа  I-4

3. Цокић Кристина     I-4

4. Васиљевић Андријана  II-4

5. Анђеловић Алекса  II-4

6. Спасић Марко         III-3

7. Николић Наташа    III-4

 

*Уколико ученик IV-2, Настић Бојан,  положи  поправни испит из енглеског језика, стиче право полагања  матурског   испита.

Распоред полагања ванредник испита у августовском испитном року шк. 2016/2017.год.

14 авг 17
ETŠ Bor
No Comments
Ред.

бр.

Датум и време полагања Назив предмета Кандидат
1. Четвртак

17.08.2017.год.

09:00

Српски језик и књижевност  

1.Тодосијевић Лена

Турист.техн. стари

програм IV раз.

2. Петак

18.08.2017.год.

09:00

Рачунарство и информатика

 

 

1.Лазаревић Миљана

Ком.-оглед  III

раз.

3. Петак

18.08.2017.год.

10:00

Основи економије

 

1. Шабазовић Душан Тех.обезбеђ.  III раз.

 

4. Понедељак

21.08.2017. год.

     у 10:00

 

Историја уметности

 

 

1.Тодосијевић Лена

Турист.техн. стари

програм IV раз.

5. Понедељак

21.08.2017. год.

     у 09:30

 

Систем обезбеђења 1. Шабазовић Душан Тех.обезбеђ.  III раз.

 

6. Уторак

22.08.2017.

У 10:00

Основи економије

 

1. Шабазовић Душан Тех.обезбеђ.  III раз.

 

7. Уторак

22.08.2017.

У 11:30

Право

 

Основи кривичног права и криминалистике

 

1.Тодосијевић Лена

Турист.техн. стари

програм IV раз.

2.Шабазовић Душан Тех.обезбеђ.  III раз.

8. Среда

23.08.2017.

У 10:00

Логика

 

Филозофија

1. Шабазовић Душан Тех.обезбеђ.  III раз.

2.Тодосијевић Лена

Турист.техн. стари

програм IV раз.