Raspored polaganja maturskih ispita za učenike 4. razreda

Posted Posted in Aktuelno, Rasporedi aktivnosti

Raspored polaganja ispita za profil Ekonomski tehničar možete pogledati na sledećem linku: Ekonomski tehničar jun 2020. Raspored polaganja ispita za profil Poslovni administrator možete pogledati na sledećem linku: Poslovni administrator jun 2020. Raspored polaganja ispita za profil Tehničar obezbeđenja možete pogledati na sledećem linku: Tehničar obezbeđenja jun 2020.Raspored polaganja ispita za profil Turistički tehničar možete pogledati na sledećem linku: Turistički tehničar jun […]

Raspored polaganja ispita u januarskom roku

Posted Posted in Aktuelno, Rasporedi aktivnosti

Raspored polaganja vanrednih ispita možete pogledati ovde …Raspored polaganja dopunskih ispita možete pogledati ovde …Raspored polaganja maturskih ispita, obrazovnog profila Finansijski administrator, možete pogledati ovde …Raspored polaganja maturskih ispita, obrazovnog profila Komercijalista, možete pogledati ovde …Raspored polaganja maturskih ispita, obrazovnog profila Turistički tehničar, možete pogledati ovde …Raspored polaganja završnog ispita, obrazovnog profila Kuvar možete pogledati ovde …