СТИПЕНДИРАЊЕ УЧЕНИКА ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА

На основу уговора који је прошле школске године потписан између компаније ,,Serbia Zijin Copper doo” Бор и 11 средњих стручних школа Борског округа, и ове школске године најбољи ученици добијају стипендије. Наша школа је добила 9 стипендија за ученике завршних разреда које ће, на основу прописаних критеријума, бити распоређене по образовним профилиа на следећи начин:

 • Економски техничар (IV1) – 3 стипендије
 • Туристичко-хотелијерски техничар (IV2) – 3 стипендије
 • Трговац/Кувар (III3) – 3 стипендије (Трговац -1, Кувар – 2)

Сваки образовни профил се рангира посебно.

Пријавни формулар можете преузети овде …

Prijavni formular

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА СТИПЕНДИЈЕ ЗИ ЈИНА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2023/2024.ГОДИНИ

Стипендије се додељују завршним разредима III и IV степена

 1. УСПЕХ

КОЕФИЦИЈЕНТИ:

Четврти степен:        I разред – 2

                                    II разред – 3

                                    III разред – 5

Трећи степен:            I разред – 4

                                    II разред – 6

Напомена: Бодовање успеха ученика врши се множењем коефицијента са успехом на крају сваке школске године и њиховим сабирањем.

 1. ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ МП

БОДОВИ:

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ:        I место – 30

                                                             II место – 20

                                                            III место – 15

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ:              I место – 10

                                                             II место – 8

                                                            III место – 5

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ           I место – 5

                                                             II место – 3

                                                            III место – 2

Напомена: Бодује се постигнуће из сваког такмичења из свих разреда и предмета у највишем рангу такмичења.

 1. ТАКМИЧЕЊА ВАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ МП

БОДОВИ:

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ:      I место – 10

                                                             II место – 5

                                                            III место – 3

Напомена: Бодовање ових такмичења врши рачунањем најбољег пласмана у току досадашњег школовања.

 1. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА И ИСТРАЖИВАЧКИМ КАМПОВИМА– 10 бодова
 2. СОЦИЈАЛНО ЕКОНОМСКИ СТАТУС

Напомена: Критеријум се примењује уколико два или више ученика имају исти број бодова где ће се одлучити у корист ученика са нижим социјално-економским статусом.

ТЕРМИНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ:

 • До 21. 10. 2023. године пријављивање ученика и достављање потребне документације Комисији, преко одељенских старешина
 • 23.10.2023 – састанак Комисије
 • 24.10.2023. године до 15,00 часова Комисија објављује прелиминарни списак ученика
 • Од 25. до  27. 10. 2023. године до 15,00 часова упућивање жалби на списак Комисије
 • Жалбе се упућују Комисији за жалбе коју чине: директор школе, правник (скеретар школе), педагог/психолог
 • 30. 10. 2023. године до 15,00 часова решавање по жалбама
 • 31. 10. 2023.  године – предаја коначних спискова