Ugledni čas posvećen ljubavi

U našoj školi se realizuju ugledni časovi svake godine. Zabeležili smo delić atmosfere sa uglednog časa Srpskog jezika i književnosti. Tema časa je bila ljubavna poezija i zbirka R.Tagore – Gradinar. Učenici su bili inspirisani da govore o ljubavi i iskazuju svoja razmišljanja, a čas je bio upotpunjen i pesmom i samim ambijentom.

Svi prisutni su sa časa poneli lepe utiske i prijatnu romantičnu atmosferu.

Čas je održan u odeljenju 3-2, a za realizaciju je bila zadužena nastavnica Snežana Antonijević.