Raspored polaganja ispita u avgustu 2021.

Raspored polaganja maturskog ispita za profil Ekonomski tehničar možete pogledati ovde …

Raspored polaganja maturskog ispita profil Poslovni administrator možete pogledati ovde …

Raspored polaganja maturskog ispita profil Turistički tehničar možete pogledati ovde …

Raspored polaganja završnog ispita za profil Kuvar možete pogledati ovde …

Raspored polaganja popravnih ispita možete pogledati ovde … 

Raspored polaganja razrednih ispita možete pogledati ovde … 

Raspored polaganja vanrednih ispita možete pogledati ovde …