Raspored polaganja ispita u januarskom roku

Raspored polaganja maturskog ispita za obrazovni profil Turistički tehničar možete pogledati ovde …

Raspored polaganja maturskog ispita za obrazovni profil Poslovni administrator možete pogledati ovde …

Raspored polaganja vanrednih ispita u januarskom roku možete pogledati ovde …