Blog Detail

Pripremna nastava za popravni ispit

12 јуна 19
ETŠ Bor
No Comments

Raspored pripremne nastave za popravni ispit završnih razreda u junskom ispitnom roku šk. 2018/2019. godine

Predmet Dan Vreme Učenik
Računovodstvo

12  časova

Sreda, 12.06. 08:55-14:15 Zdravković Sara IV-1

Jevtić Anđela IV-1

 

Četvrtak, 13.06. 08:00-09:40
Petak, 14.06. 10:55-14:15
Engleski jezik

6 časova

 

Sreda, 12.06. 08:00-09:40 Đorđević Stefan  IV-2

Aliji Anabela  IV-2

Simić Stefan  IV-2

Petak, 14.06. 08:00-11:40
Matematika
9 časova
Sreda, 12.06. 12:50-14:30 Mitić Nikola IV-2
Četvrtak, 13.06. 10:00-13:30
Petak, 14.06. 09:00-10:30
Sociologija sa pravima građana
6 časova
Sreda, 12.06. 07:20-08:45 Mitić Nikola IV-2
Četvrtak, 13.06. 11:50-13:30
Petak, 14.06. 07:20-08:45
Ustav i prava građana
3 časa
Sreda, 12.06. 11:50-12:35 Zdravković Lazar IV-3
Četvrtak, 13.06. 07:20-08:45