Evropski dan jezika

Na inicijativu Saveta Evrope u Strazburu, Evropski dan jezika slavi se svakog 26. septembra počev od 2001. godine .Na sam dan manifestacije, broj raznih događaja organizuje se po celoj Evropi: aktivnosti za decu i sa decom, televizijske i radio emisije, časovi jezika i konferencije. Državni organi kao i razni partneri imaju potpunu slobodu u organizaciji ovih aktivnosti. Da bi omogućio koordinaciju svih aktivnosti organizovanih na nacionalnom nivou, Savet Evrope zadužuje zemlje učesnice da postave „Nacionalne koordinatore“ za taj dan.
Savet Evrope ohrabruje svih 800 miliona Evropljana, građana 47 država članica, da uče  jezike bez obzira na godine i okruženje. Verujući da je jezička raznolikost način za postizanje većeg stepena međukulturološkog razumevanja i važna komponenta bogatog kulturološkog nasleđa našeg kontinenta, Savet Evrope promoviše višejezičnost u celoj Evropi.
Opšti ciljevi Evropskog dana jezika su:
  1. Informisanje javnosti o značaju učenja jezika i proširivanje palete jezika u cilju povećavanja stepena višejezičnosti i međukulturološkog razumevanja;
  2. Promovisanje jezičkog i kulturološkog bogatstva Evrope, koje mora biti očuvano i razvijano;
  3. Podržavanje celoživotnog učenja jezika, kako u okviru škola, tako i van njih, bilo za potrebe škole, posla, mobilnosti ili iz zadovoljstva i za  razmenu iskustva.
  26. septembra 2011. obeležena je desetogodišnjica Evropskog dana jezika (EDJ), proslavljena kako u Savetu Evrope, tako i u 47 država članica.
Savet Evrope se nada da će ovaj Dan obeležavati kako nadležni organi država članica, tako i potencijalni partneri na navedenim nivoima:
  • Tvorci propisa (posebne mere ili diskusije o problemima jezičke politike, na primer)
  • Opšta javnost (podizanje svesti o opštim ciljevima Dana, uključujući ulogu celoživotnog učenja, bez ograničenja u godinama, u školskom i u poslovnom okruženju)
  • Volonterski sektor (specifikacije za NVO, udruženja, kompanije, itd.