Spisak udžbenika

Ekonomski tehničar

1. razred

PredmetNaziv udžbenika i drugog nastavnog sredstvaAutoriIzdavačBroj i datum rešenja Ministarstva
. Srpski jezik i književnostČitanka sa književnoteorijskim pojmovima

za gimnazije i stručne škole

Ljiljana Nikolić,

Bosiljka Milić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”601-04-51/57 od 11.4.1991.
Književnost i srpski jezik za prvi razred gimnazije i srednjih školaPetar PijanovićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-24/2008-06 od 31.3.2008
Gramatika srpskoga jezika za gimnazije i stručne školeI – IV razredŽivojin Stanojčić,

Ljubomir Popović

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-24/2008-06 od 31.3.2008.
New Horizons 1, engleski jezik za prvi razred srednje stručne škole- UDŽBENIK I RADNA SVESKAPaul Radley, Daniela Simons„NOVI LOGOS”.650-02-240/2012-06 od 20.11.2012.
Engleski jezikEngleski jezik stručni tekstovi za 1. i 2. razred ekonomske školeNadežda Silaški

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE650-02-50/95-03 od 13.2.1996.
Francuski jezikLe Nouveau Taxi, francuski jezik za prvi i drugi razred srednje škole

 

Robert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung„DATA STATUS”650-02-75/2012-06 od 18.2.2013.
Ruski  jezikPrivet 2, ruskijezikzaprviidrugirazredsrednje škole“DATA STATUS“Iris Adler, Maike Heinz, Hans Georg Kallerhoff, dr Tatjana Lischitzki, Maria Manewitsch, Elena Nadchuk, dr Cristina Schindler I Imgard Wielandt„DATA STATUS“650-02-233/2012-06 od 20.11.2012
IstorijaIstorija

za četvorogodišnje stručne škole

Dragoljub KočićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-79/2005-06 od 12.7.2005.

 

MatematikaMatematika

za stručne škole sa tri časa nastave nedeljno

Radivoje Despotović,

Ratko Tošić,

Branimir Šešelja

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

 

630-431/87 od 23.9.1987.

.

Zbirka rešenih zadataka iz matematike 1Vene Bogoslavov,

 

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE

650-02-278/2008-06 od 21.7.2008.
Računarstvo i informatikaRačunarstvo i informatika 1 – udžbenik za prvi razred gimnazijeMilan ČabarkapaMilan Čabarkapa„KRUG”650-02-393/2013-06 od 6.1.2014.
EkologijaBiologija

(ekologija) za prvi razred ekonomske škole

 

Dragoslav Marinković,

Branka Stevanović,

Katica Paunović

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”

 

650-02-8/98-03 od 27.2.1998
HemijaHemija

za ekonomskog i finansijskog tehničara

Radivoj Nikolajević

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”

 

650-02-23/98-03 od 22.6.1998.

 

Verska nastavaPravoslavni katihizis

za I i II razred srednjih škola

Ignjatije Midić

 

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

 

650-02-38/2002-03 od 12.7.2002.
Osnovi ekonomijeOsnovi ekonomije za sve profile

 

Dragana Bogdanović, Gordana IvaniševićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”

 

650-02-60/96-03 od 2.7.1996.

 

Poslovna ekonomijaPoslovna ekonomija

za sve profile

Božidar Stavrić,

Blagoje Paunović,

Petar S. Bojović

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

.

650-02-68/96-03 od 9.7.1996.
RačunovodstvoRačunovodstvo za prvi  razred ekonomske škole

Računovodstvo, zbirka zadatakaza prvi razred ekonomske škole

Danica Jović

 

 

Danica Jović,

Jasmina Božić

„DATA STATUS”650-02-280/2012-06 od 4.2.2013.

 

650-02-289/2012-06 od 11.6.2013.

Savremena poslovnakorespondencijaSavremena poslovna korespondencija za ekonomskog tehničara u I razredu i turističkog tehničara u III razreduElizabeta Šarković,

Milena Stegenšek,

Miroslava Grujić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”

 

650-02-00049/96-03 od 20.6.1996.

 

 

 

Ekonomski tehničar

2. razred

 

 

Predmet

Naziv udžbenika i drugog nastavnog sredstvaAutoriIzdavač

Broj i datum rešenja Ministarstva

. Srpski jezik i književnostČitanka sa književnoteorijskim pojmovima

za gimnazije i stručne škole

Ljiljana Nikolić,

Bosiljka Milić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”601-04-51/95 od 11.4.1991.
Književnost i srpski jezik

za drugi razred gimnazija i srednjih škola

Petar PijanovićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-397/2008-06

od 2. 9. 2008.

New Horizons 2, engleski jezik za drugi  razred srednje stručne škole- UDŽBENIK I RADNA SVESKAPaul Radley, Daniela Simons„NOVI LOGOS”.650-02-239/2012-06 od 20.11.2012.
Engleski jezikEngleski jezik stručni tekstovi za 1. i 2. razred ekonomske školeNadežda Silaški

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE650-02-50/95-03 od 13.2.1996.
Francuski jezikLe Nouveau Taxi, francuski jezik za prvi i drugi razred srednje škole

 

Robert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung„DATA STATUS”650-02-75/2012-06 od 18.2.2013.
Ruski  jezikPrivet 2, ruskijezikzaprviidrugirazredsrednje škole“DATA STATUS“Iris Adler, Maike Heinz, Hans Georg Kallerhoff, dr Tatjana Lischitzki, Maria Manewitsch, Elena Nadchuk, dr Cristina Schindler I Imgard Wielandt„DATA STATUS“650-02-233/2012-06 od 20.11.2012
IstorijaIstorija

za četvorogodišnje stručne i umetničke škole

IvanBecić

 

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”.

 

650-02-15/2006-06 od 23.6.2006.

 

MatematikaMatematika

za četvorogodišnje škole sa tri časa nedeljno

i trogodišnje škole: prehrambenu, ekonomsku,

saobraćajnu, geološku, građevinsku, mašinsku,

hemijsku i drvoprerađivačku

Branimir Šešelja i dr.JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

 

601-04-51/128 od 11.4.1991.

 

Zbirka rešenih zadataka iz matematike 2Vene BogoslavovJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”

 

650-02-277/2008-06 od 21.7.2008.

 

Verska nastavaPravoslavni katihizis

za I i II razred srednjih škola

Ignjatije Midić

 

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

 

650-02-38/2002-03 od 12.7.2002.
Osnovi ekonomijeOsnovi ekonomije

 

Dragoljub Dragišić,Bogdan Ilić,branko Medojević,Milovan PavlovićJP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

650-02-50/96-03 od 20.06.1996
Poslovna ekonomijaPoslovna ekonomija

za sve profile

Mira Pavlović

Svetlana  Kisić

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

.

650-02-60/96-03 od 2.7.1996
RačunovodstvoRačunovodstvo

za sve profile

Vera PoznanićLeko

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”

 

650-02-70/96-03 od 15.8.1996.
Savremena poslovna korespondencijaSavremena poslovna korespondencija za ekonomskog tehničaraElizabeta Šarković,

Milena Stegenšek,

Miroslava Grujić

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”.650-02-49/96-03 od 20.6.1996.
Komercijalno poznavanjerobeKomercijalno poznavanje robe

za ekonomskog tehničara

Mila K. Jančetović

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-59/96-03 od 20.6.1996.
Ekonomska geografijaEkonomska geografija, udžbenikza 2. razred ekonomske  školeEmilija Manić„DATA STATUS“650-02-236/2015-06 od 2.12.2015.

 

FINANSIJSKI ADMINISTRATOR 3.razred

Predmet

Naziv udžbenika i drugog nastavnog sredstva  iz KatalogaAutoriIzdavač

Broj i datum rešenja Ministarstva

. Srpskijezik i književnostČitanka sa književnoteorijskim pojmovima

za gimnazije i stručne škole

LjiljanaNikolić,

BosiljkaMilić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”601-04-51/95  od 11.4.1991.
Književnost i srpski jezik za treći razred gimnazije i srednjih školaPetarPijanovićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-113/2009-06 od 11.9.2009.
New Horizons 1, engleskijezikzaprvirazredsrednjestručneškole- UDŽBENIK I RADNA SVESKAPaul Radley, Daniela Simons„NOVI LOGOS”.650-02-240/2012-06 od 20.11.2012.
Engleski jezikPro File 1, engleski jezik za treći razred srednjih stručnih škola (područje rada ekonomija, pravo, administracija – obrazovni profil: ekonomski tehničar)Jon Naunton, Mark Tulip„THE ENGLISH BOOK“650-02-236/2012-06 od 10.4.2013.
Francuski jezikLe Nouveau Taxi, francuski jezik za treći i četvrti  razred srednje školeRobert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln„DATA STATUS650-02-74/2012-06 od 25.1.2013.
Ruski jezikPrivet 3, ruski jezik za treći i četvrti  razred srednje školeMaike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt„DATA STATUS”650-02-87/2012-06 od 4.2.2013.
MatematikaMatematika

za četvorogodišnje škole: geološku,

tekstilnu, kožarsku, grafičku, prehrambenu i

ekonomsku i za tehničara za pejzažnuarhitekturu

Vladislav Milošević

i dr.

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-42/89 od 15.3.1989
Zbirka rešenih zadataka iz matematike  3Vene Bogoslavov,

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE650-02-275/2008-06 od 21.7.2008.
Likovna  kulturaLikovna kultura

za gimnazije i stručne škole

VidosavaGalović

BrankaGostović

 

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

 

601-04-51/74

od 20.12.1990

RačunovodstvoRačunovodstvo

Za ekonomskog tehničara

VeraPoznanićLeko

 

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

650-02-36/98-03 od 30.6.1998.

 

Finansijsko poslovanjeFinansijsko poslovanje, za 3. razred ekonomske škole – obrazovni profil finansijski administratorDušan Marković, Sandra Stojadinović

 

„DATA STATUS””650-02-241/2015-06 od 12.11.2015.

 

Poslovna ekonomijaPoslovna ekonomijaĐorđe Kaličanin, Dragan Lončar„DATA STATUS650-02-285/2012-06 od 11.2.2013.
PravoPravo za poslovnog administratoraDragica PikulaJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”.650-02-19/2006-06 od 7.7.2006
Javne finansije Javne finansije, za 3. i 4. razred srednje ekonomske škole – obrazovni profili finansijski administrator i finansijski tehničarBožidar Raičević, Milan Kecman

 

 JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”

 

 650-02-86/2015-06 od 29.7.2015
Nacionalna ekonomijaEkonomija – nacionalnaza 3. i 4. razred srednjih stručnih škola, obrazovni profili poslovni administrator i finansijski administrator

 

Stevan Devetaković, Biljana Jovanović Gavrilović,

Gojko Rikalović, Žaklina Stojanović,

Dejan Molnar

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-351/2015-06 od 25.2.2016.

 

Verska nastavaPravoslavni katihizis

za III i IV razred srednjih škola

Ignjatije Midić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-103/2005-06 od 11.1.2006.
Muzička kulturaMuzička kultura za prvi  razred gimnazijeSonja MarinkovićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”632-431/87 od23.9.1987

 

FINANSIJSKI ADMINISTRATOR 4.razred

 

Predmet

Naziv udžbenika i drugog nastavnog sredstva  iz KatalogaAutoriIzdavač

Broj i datum rešenja Ministarstva

. Srpskijezik i književnostČitanka sa književnoteorijskim pojmovima

za gimnazije i stručne škole

Ljiljana Nikolić,

Bosiljka Milić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-648/89 od 26.6.1989.
Književnost i srpski jezik za četvrti razred gimnazija i srednjih školaPetar PijanovićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-152/2010-06 od 21.7.2010.
New Horizons 4, engleski jezik za četvrti  razred srednje stručne škole- UDŽBENIK I RADNA SVESKAPaul Radley, Daniela Simons, Rónán McGuinness„NOVI LOGOS”650-02-238/2012-06 od 20.11.2012.
Engleski jezikPro File 2, engleski jezik za četvrti razred srednjih stručnih škola (područje rada ekonomija, pravo, administracija – obrazovni profil: ekonomski tehničar)Jon Naunton„THE ENGLISH BOOK“650-02-234/2012-06 od 26.3.2013.
Francuski jezikLe Nouveau Taxi, francuski jezik za treći i četvrti  razred srednje školeRobert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln„DATA STATUS”650-02-74/2012-06 od 25.1.2013.
Ruski jezikPrivet 3, ruski jezik za treći i četvrti  razred srednje školeMaike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt„DATA STATUS”650-02-87/2012-06 od 4.2.2013.
MatematikaMatematika sa zbirkom zadatakaRadič Vučićević i dr.JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE.

 

650-720/89 od 1.4.1990.

 

Zbirka rešenih zadataka iz matematike 4Vene Bogoslavov

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE650-02-276/2008-06 od 21.7.2008.
Sociologija sa pravom građanaUstav i prava građana za četvrti razred gimnazija i treći i četvrti razred srednjih stručnih školaSlavko TadićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-290/2008-06 od 2.9.2008. god.
RačunovodstvoRačunovodstvo

Zaekonomskog tehničara

VeraPoznanićLeko

 

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

650-02-54/97-03 od 18.7.1997.

 

Finansijsko poslovanjeMonetarna ekonomija i bankarstvo za ekonomskog tehničaraAleksandar Živković,Borko Krstić,Petar BojovićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-137/98-03 od 1.7.1998
StatistikaStatistika za treći i četvrti  srednje stručne školeRadmila Dragutinović Mitrović„DATA STATUS”650-02-283/2012-06 od 11.2.2013.
PreduzetništvoPreduzetništvo za treći  razred trogodišnjih i četvrti  razred četvorogodišnjih srednjih stručnih školaŽeljka  Kovačev,Gordana Seke,Nenad Stefanović,Dragana StojanovićKlett650-02-174/2013-06 od 20.8.2013.
Verska nastavaPravoslavni katihizis

za III i IV razred srednjih škola

Ignjatije Midić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-103/2005-06 od 11.1.2006.
MarketingMarketing

.

Mirjana Gligorijević„DATA STATUS”650-02-302/2014-06 od 15.12.2014
Ekologija i zaštita životne sredineEkologija i zaštita životne sredine

za stručne škole sa jednim časom nedeljno

Ivo Savić,

Veljko Terzija

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”611-02-259/92-03 od 13.7.1992.

 

 

Poslovni  administrator  1.razred

Predmet

Naziv udžbenika i drugog nastavnog sredstvaAutoriIzdavač

Broj i datum rešenja Ministarstva

 Srpskijezik i književnostČitanka sa književnoteorijskim pojmovima

za gimnazije i stručne škole

LjiljanaNikolić,

BosiljkaMilić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”601-04-51/57 od 11.4.1991.
Književnost i srpski jezik za prvi razred gimnazije i srednjih školaPetarPijanovićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-24/2008-06 od 31.3.2008
Gramatikasrpskogajezikazagimnazije i stručneškoleI – IV razredŽivojinStanojčić,

LjubomirPopović

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-24/2008-06 od 31.3.2008.
New Horizons 1, engleskijezikzaprvirazredsrednjestručneškole- UDŽBENIK I RADNA SVESKAPaul Radley, Daniela Simons„NOVI LOGOS”.650-02-240/2012-06 od 20.11.2012.
Engleski jezikPro File 1, engleski jezik za treći razred srednjih stručnih škola (područje rada ekonomija, pravo, administracija – obrazovni profil: ekonomski tehničar)Jon Naunton, Mark Tulip„THE ENGLISH BOOK“650-02-236/2012-06 od 10.4.2013.
MatematikaMatematika

za stručne škole sa tri časa nastave nedeljno

Radivoje Despotović,

Ratko Tošić,

Branimir Šešelja

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

 

630-431/87 od 23.9.1987.

.

Zbirka rešenih zadataka iz matematike 1Vene Bogoslavov,

 

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE

650-02-278/2008-06 od 21.7.2008.
Računarstvo i informatikaRačunarstvo i informatika 1 – udžbenik za prvi razred gimnazijeMilan ČabarkapaMilan Čabarkapa„KRUG”650-02-393/2013-06 od 6.1.2014.
IstorijaIstorija

za četvorogodišnje stručne škole

DragoljubKočićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-79/2005-06 od 12.7.2005.

 

GeografijaGeografijazatrećirazredgimnazije, prvirazred, finansijskiadministratorMirkoGrčić, StevanStanković, LjiljanaGavrolović, MilomirStepić, SvetlanaRadovanović, SnežanaĐurđić,JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-286/2008-06 od 21.7.2008
BiologijaBiologija

(ekologija)

Dragoslav Marinković,

Branka Stevanović,

Katica Paunović

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

 

650-02-8/98-03 od 27.2.1998
Kancelarijsko poslovanjeSavremena poslovna korespondencija za

ekonomskog tehničara u I razredu i turističkog tehničara u III razredu

Elizabeta Šarković,

Milena Stegenšek,

Miroslava Grujić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”.650-02-49/96-03 od 20.6.1996.
PravoPravo za prvi razred ekonomske, pravne i poslovne škole, obrazovni profili – poslovni administrator i službenik osiguranja

 

Jelena ĐurićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”.650-02-478/2013-06 od 20.1.2014.
KnjigovodstvoKnjigovodstvo, za 1. razred srednjih stručnih škola, obrazovni profil poslovni administrator

 

Vera PoznanićLeko

 

„DATA STATUS”650-02-293/2015-06 od 21.12.2015.

 

francuski jezik-drugi straniLe Nouveau Taxi, francuski jezik za prvi i drugi razred srednje školeRobert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung„DATA STATUS”650-02-75/2012-06 od 18.2.2013.
Ruski jezik-drugi straniPrivet 2, ruskijezikzaprviidrugirazredsrednje škole“DATA STATUS“Iris Adler, Maike Heinz, Hans Georg Kallerhoff, drTatjanaLischitzki, Maria Manewitsch, Elena Nadchuk, dr Cristina Schindler I ImgardWielandt„DATA STATUS“650-02-233/2012-06 od 20.11.2012
EkonomijaPoslovna ekonomija

za sve profile

Božidar Stavrić,

Blagoje Paunović,

Petar S. Bojović

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE650-02-68/96-03 od 9.7.1996.
Verska nastavaPravoslavni katihizis

za I i II razred srednjih škola

IgnjatijeMidić

 

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

 

650-02-38/2002-03 od 12.7.2002.

  

Poslovni administrator  2.razred

Predmet

Naziv udžbenika i drugog nastavnog sredstva AutoriIzdavač

Broj i datum rešenja Ministarstva

 Srpskijezik i književnostČitanka sa književnoteorijskim pojmovima

za gimnazije i stručne škole

LjiljanaNikolić,

BosiljkaMilić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”601-04-51/95 od 11.4.1991.
Književnost i srpski jezik

za drugi razred gimnazija i srednjih škola

PetarPijanovićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-397/2008-06

od 2. 9. 2008.

New Horizons 2, engleskijezikzadrugi  razredsrednjestručneškole- UDŽBENIK I RADNA SVESKAPaul Radley, Daniela Simons„NOVI LOGOS”.650-02-239/2012-06 od 20.11.2012.
Engleski jezikPro File 1, engleski jezik za treći razred srednjih stručnih škola (područje rada ekonomija, pravo, administracija – obrazovni profil: ekonomski tehničar)Jon Naunton, Mark Tulip„THE ENGLISH BOOK“650-02-236/2012-06 od 10.4.2013.
MatematikaMatematika

za četvorogodišnje škole sa tri časa nedeljno

i trogodišnje škole: prehrambenu, ekonomsku,

saobraćajnu, geološku, građevinsku, mašinsku,

hemijsku i drvoprerađivačku

Branimir Šešelja i dr.JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

601-04-51/128 od 11.4.1991.
Zbirka rešenih zadataka iz matematike 2Vene BogoslavovJP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

 

650-02-277/2008-06 od 21.7.2008.
IstorijaIstorija

za četvorogodišnje stručne i umetničke škole

IvanBecić

 

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”.650-02-15/2006-06 od 23.6.2006.
Likovna kulturaLikovna kultura

za gimnazije Likovna  i stručne škole

VidosavaGalović

BrankaGostović

 

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

 

601-04-51/74

od 20.12.1990

Kancelarijsko poslovanjeSavremena poslovna korespondencija za ekonomskog tehničaraElizabeta Šarković,

Milena Stegenšek,

Miroslava Grujić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”.650-02-49/96-03 od 20.6.1996.
PravoPravo za 2. razred ekonomskih i pravno poslovnih škola, obrazovni profil – poslovni administrator

Razred: drugi

Dragica Klipa,

Anita Mladenović

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”.650-02-387/2015-06 od 17.2.2016.
francuski jezik-drugi straniLe Nouveau Taxi, francuski jezik za prvi i drugi razred srednje školeRobert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung„DATA STATUS”650-02-75/2012-06 od 18.2.2013.
Ruski jezik-drugi straniPrivet 2, ruskijezikzaprviidrugirazredsrednje škole“DATA STATUS“Iris Adler, Maike Heinz, Hans Georg Kallerhoff, drTatjanaLischitzki, Maria Manewitsch, Elena Nadchuk, dr Cristina Schindler I ImgardWielandt„DATA STATUS“650-02-233/2012-06 od 20.11.2012
KnjigovodstvoRačunovodstvo

za ekonomskog tehničara

Vera PoznanićLeko

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”.650-02-54/97-03 od 18.7.1997
EkonomijaEkonomijaNikola Fabris, Igor M. PejovićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE650-02-23/2015-06 od 6.7.2015.
Poslovna psihologijaPsihologija

za III i IV razred trgovinskih, ugostiteljsko-

turističkih i škola za lične usluge,

Bora Kuzmanović,

Ivan Štajnberger,

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE, 650-422/89 od 26.6.1989
Verska nastavaPravoslavni katihizis

za I i II razred srednjih škola

IgnjatijeMidić

 

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE

650-02-38/2002-03 od 12.7.2002.
Muzička kulturaMuzička kultura za prvi  razred gimnazijeSonja MarinkovićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”632-431/87 od23.9.1987
Ekologija i zaštita životne sredineEkologija i zaštita životne sredine

za stručne škole sa jednim časom nedeljno

Ivo Savić,

Veljko Terzija

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”611-02-259/92-03 od 13.7.1992.

 

Poslovni  administrator 4.razred

Predmet

Naziv udžbenika i drugog nastavnog sredstva  iz KatalogaAutoriIzdavač

Broj i datum rešenja Ministarstva

Srpskijezik i književnostČitanka sa književnoteorijskim pojmovima

za gimnazije i stručne škole

Ljiljana Nikolić,

Bosiljka Milić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-648/89 od 26.6.1989.
Književnost i srpski jezik za četvrti razred gimnazija i srednjih školaPetar PijanovićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-152/2010-06 od 21.7.2010.
New Horizons 4, engleski jezik za četvrti  razred srednje stručne škole- UDŽBENIK I RADNA SVESKAPaul Radley, Daniela Simons, Rónán McGuinness„NOVI LOGOS”650-02-238/2012-06 od 20.11.2012.
Engleski jezikPro File 2, engleski jezik za četvrti razred srednjih stručnih škola (područje rada ekonomija, pravo, administracija – obrazovni profil: ekonomski tehničar)Jon Naunton„THE ENGLISH BOOK“650-02-234/2012-06 od 26.3.2013.
MatematikaMatematika sa zbirkom zadatakaRadič Vučićević i dr.JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE.

 

650-720/89 od 1.4.1990.

 

Zbirka rešenih zadataka iz matematike 4Vene Bogoslavov

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE650-02-276/2008-06 od 21.7.2008.
Sociologija sa pravom građanaSociologija, udžbenik za četvrti razred gimnazije i treći razred srednjih stručnih školaVladimir VuletićKllet650-02-135/2012-06 od 14.9.2012
PravoOsnove matične evidencijeBosiljka MijatovićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-147/88 od 14.4.1988.
Osnovi pravnih postupakaupravni postupak
za 2 i 3 razred
Slavoljub Popović, Stevan LilićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-26/95-03 od 24.4.1995.
EkonomijaEkonomija – nacionalna za 3. i 4. razred srednjih stručnih škola, obrazovni profili poslovni administrator i finansijski administratorStevan Devetaković, Biljana Jovanović Gavrilović,

Gojko Rikalović, Žaklina Stojanović,

Dejan Molnar

650-02-351/2015-06 od 25.2.2016.
francuski jezik-drugi straniLe Nouveau Taxi,   francuski jezik za treći i četvrti  razred srednje školeRobert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln„DATA STATUS”650-02-74/2012-06 od 25.1.2013.
Ruski jezik-drugi straniPrivet 3, ruski jezik za treći i četvrti  razred srednje školeMaike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt„DATA STATUS”650-02-87/2012-06 od 4.2.2013.
PreduzetništvoPreduzetništvo za treći  razred trogodišnjih i četvrti  razred četvorogodišnjih srednjih stručnih školaŽeljka  Kovačev,Gordana Seke,Nenad Stefanović,Dragana StojanovićKlett650-02-174/2013-06 od 20.8.2013.
Verska nastavaPravoslavni katihizis

za III i IV razred srednjih škola

Ignjatije Midić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-103/2005-06 od 11.1.2006.
RetorikaOsnovi retorike i besedništva

za pravnog tehničara

 

Obrad Stanojević,

Sima Avramović

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-28/93-03 od 16.7.1993

 

 

 

Turistički tehničar  1.razred

Predmet

Naziv udžbenika i drugog nastavnog sredstva AutoriIzdavač

Broj i datum rešenja Ministarstva

Srpskijezik i književnostČitanka sa književnoteorijskim pojmovima

za gimnazije i stručne škole

LjiljanaNikolić,

BosiljkaMilić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”601-04-51/57 od 11.4.1991.
Književnost i srpski jezik za prvi razred gimnazije i srednjih školaPetarPijanovićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-24/2008-06 od 31.3.2008
Gramatikasrpskogajezikazagimnazije i stručneškoleI – IV razredŽivojinStanojčić,

LjubomirPopović

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-24/2008-06 od 31.3.2008.
New Horizons 1, engleskijezikzaprvirazredsrednjestručneškole- UDŽBENIK I RADNA SVESKAPaul Radley, Daniela Simons„NOVI LOGOS”.650-02-240/2012-06 od 20.11.2012.
Engleski jezikGoingInternational, ogled u srednjim stručnim školama turističko-ugostiteljskog smeraGrupa autora„THE ENGLISH BOOK“650-02-29/2008-06 od 31.3.2008.
MatematikaMatematika

za stručne škole sa tri časa nastave nedeljno

Radivoje Despotović,

Ratko Tošić,

Branimir Šešelja

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

 

630-431/87 od 23.9.1987.

.

Zbirka rešenih zadataka iz matematike 1Vene Bogoslavov,

 

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE

650-02-278/2008-06 od 21.7.2008.
Računarstvo i informatikaRačunarstvo i informatika 1 – udžbenik za prvi razred gimnazijeMilan Čabarkapa „KRUG”650-02-393/2013-06 od 6.1.2014.
IstorijaIstorija

za četvorogodišnje stručne škole

DragoljubKočićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-79/2005-06 od 12.7.2005.

 

FizikaFizika sa zbirkom zadataka i priručnikom

za laboratorijske vežbe za četvorogodišnje stručne škole osimmedicinske i tekstilne škole i veterinarskogtehničara

Dragiša Ivanović i dr.JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

 

650-296/87 od 11.6.1987.
GeografijaGeografija za gimnazije., prvi razred, turistički tehničar,Ljiljana Gavrilović, Dušan Gavrilović,JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-33/2003-03 od 27.6.2003
HemijaHemija

za trogodišnje stručne škole osim hemijske i

frizerske

Rozalija Horvat,

Miloje Rakočević

 

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

 

601-04-95/91 od 20.6.1991
Biologija

 

Biologija

(ekologija)

Dragoslav Marinković,

Branka Stevanović,

Katica Paunović

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

 

650-02-8/98-03 od 27.2.1998
Francuski jezik-drugi straniLe Nouveau Taxi, francuski jezik za prvi i drugi razred srednje školeRobert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung„DATA STATUS”650-02-75/2012-06 od 18.2.2013.
Ruski  jezik-drugi straniPrivet 2, ruskijezikzaprviidrugirazredsrednje škole“DATA STATUS“Iris Adler, Maike Heinz, Hans Georg Kallerhoff, drTatjanaLischitzki, Maria Manewitsch, Elena Nadchuk, dr Cristina Schindler I ImgardWielandt„DATA STATUS“650-02-233/2012-06 od 20.11.2012
Verska nastavaPravoslavni katihizis

za I i II razred srednjih škola

IgnjatijeMidić

 

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

650-02-38/2002-03 od 12.7.2002.
Osnovi turizma i ugostiteljstvaOsnove turizma i ugostiteljstva za prvi  razred ugostiteljsko-turističke školeBojan Zečević, Aleksandar Đorđević, Jelena Čeperković, Ljiljana Tripković,Vesna TodorovoJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-454/2013-06 od 12.2.2014
Osnovi ekonomijeOsnovi ekonomije za sve profile

 

Dragana Bogdanović, Gordana IvaniševićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-60/96-03 od 2.7.1996.
Ekonomija – nacionalna za 3. i 4. razred srednjih stručnih škola, obrazovni profili poslovni administrator i finansijski administrator

 

Stevan Devetaković, Biljana Jovanović Gavrilović, Gojko Rikalović, Žaklina Stojanović, Dejan MolnarJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-351/2015-06 od 25.2.2016.
Agencijsko i hotelijersko poslovanjeAgencijsko i hotelijersko poslovanjeOgnjen Bakić,

Miodrag Nikolić,

Bojan Zečević

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

 

601-04-202/91 od 20.6.1991.

 

Turistički tehničar    2.razred

Predmet

Naziv udžbenika i drugog nastavnog sredstva AutoriIzdavač

Broj i datum rešenja Ministarstva

Srpskijezik i književnostČitanka sa književnoteorijskim pojmovima

za gimnazije i stručne škole

LjiljanaNikolić,

BosiljkaMilić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”601-04-51/95 od 11.4.1991.
Književnost i srpski jezik

za drugi razred gimnazija i srednjih škola

PetarPijanovićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-397/2008-06

od 2. 9. 2008.

New Horizons 2, engleskijezikzadrugi  razredsrednjestručneškole- UDŽBENIK I RADNA SVESKAPaul Radley, Daniela Simons„NOVI LOGOS”.650-02-239/2012-06 od 20.11.2012.
Engleski jezikGoingInternational, ogled u srednjim stručnim školama turističko-ugostiteljskog smeraGrupa autora„THE ENGLISH BOOK“650-02-29/2008-06 od 31.3.2008.
MatematikaMatematika

za četvorogodišnje škole sa tri časa nedeljno

i trogodišnje škole: prehrambenu, ekonomsku,

saobraćajnu, geološku, građevinsku, mašinsku,

hemijsku i drvoprerađivačku

Branimir Šešelja i dr.JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

 

601-04-51/128 od 11.4.1991.

 

Zbirka rešenih zadataka iz matematike 2Vene BogoslavovJP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

650-02-277/2008-06 od 21.7.2008.
IstorijaIstorija

za četvorogodišnje stručne i umetničke škole

IvanBecić

 

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”.650-02-15/2006-06 od 23.6.2006.
GeografijaGeografija za treći razred gimnazijedrugi razred,  turistički tehničarMirko Grčić, Stevan Stanković, Ljiljana Gavrolović, Milomir Stepić, Svetlana Radovanović, Snežana Đurđić,JP „Zavod za udžbenike“650-02-286/2008-06 od 21.7.2008
Verska nastavaPravlavni katihizisza I i II razred srednjih školaIgnjatijeMidićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-38/2002-03 od 12.7.2002.
Likovna  kulturaLikovna kultura

za gimnazije i stručne škole

VidosavaGalović

BrankaGostović

 

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

 

601-04-51/74

od 20.12.1990

Ekologija i zaštita životne sredineEkologija i zaštita životne sredine

za stručne škole sa jednim časom nedeljno

Ivo Savić,

Veljko Terzija

 

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

611-02-259/92-03 od 13.7.1992.

 

Francuski jezik-drugi straniLe Nouveau Taxi, francuski jezik za prvi i drugi razred srednje školeRobert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung„DATA STATUS”650-02-75/2012-06 od 18.2.2013.
Ruski  jezik-drugi straniPrivet 2, ruskijezikzaprviidrugirazredsrednje škole“DATA STATUS“Iris Adler, Maike Heinz, Hans Georg Kallerhoff, drTatjanaLischitzki, Maria Manewitsch, Elena Nadchuk, dr Cristina Schindler I ImgardWielandt„DATA STATUS“650-02-233/2012-06 od 20.11.2012
Agencijsko i hotelijersko poslovanjeAgencijsko i hotelijersko poslovanjeJovan Popesku,

Miodrag Nikolić,

Bojan Zečević

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

601-04-202/91 od 20.6.1992.

 

Ekonomika i organizacija turističkih preduzećaEkonomika i organizacija preduzeća za ugostiteljsku i turističku školuLjiljana KosarJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-20/96/03
Zdravstvena kulturaHigijena sa zdravstvenim vaspitanjem

za kuvara, konobara i i poslastičara

Mihailo Nikolić i dr.

 

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE

650-153/88 od 14.4.1988.

 

Poslovna informatika u turizmu i ugostiteljstvuRačunarstvo i informatika za drugi razredNikola Klem

 

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

650-02-54/2003-03 od 15.9.2003.
IshranaIshrana za prvi razred ugostiteljsko-turističke škole, obrazovni profil – kuvar poslastičar i za drugi razred, obrazovni profil – konobarBranka Trbović,

Mira Nikolić,

Slobodanka Banković Paunović

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

 

650-02-170/2013-06 od 8.10.2013.

 

Turistički tehničar  3.razred

Predmet

Naziv udžbenika i drugog nastavnog sredstvaAutoriIzdavač

Broj i datum rešenja Ministarstva

 Srpskijezik i književnostČitanka sa književnoteorijskim pojmovima

za gimnazije i stručne škole

LjiljanaNikolić,

BosiljkaMilić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”601-04-51/95  od 11.4.1991.
Književnost i srpski jezik za treći razred gimnazije i srednjih školaPetarPijanovićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-113/2009-06 od 11.9.2009.
New Horizons 1, engleskijezikzaprvirazredsrednjestručneškole- UDŽBENIK I RADNA SVESKAPaul Radley, Daniela Simons„NOVI LOGOS”.650-02-240/2012-06 od 20.11.2012.
Engleski jezikTourism 1, engleski jezik za treći razred srednjih stručnih škola (područje rada trgovina, ugostiteljstvo turizam, obrazovni profil: turistički tehničar)Robin Walker, Keith Harding„THE ENGLISH BOOK“T650-02-235/2012-06 od 26.3.2013.
MatematikaMatematika

za četvorogodišnje škole: geološku,

tekstilnu, kožarsku, grafičku, prehrambenu i

ekonomsku i za tehničara za pejzažnuarhitekturu

Vladislav Milošević

i dr.

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-42/89 od 15.3.1989
Zbirka rešenih zadataka iz matematike  3Vene Bogoslavov,

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE650-02-275/2008-06 od 21.7.2008.
Verska nastavaPravoslavni katihizis

za III i IV razred srednjih škola

Ignjatije Midić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-103/2005-06 od 11.1.2006.
FilozofijaFilozofija

za gimnazije i stručne škole

Mile Savić,

Vladimir N. Cvetković,

Nenad Cekić

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-31/2001-03 od 3.9.2001.

 

Francuski jezik-drugi straniLe Nouveau Taxi, francuski jezik za treći i četvrti  razred srednje školeRobert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln„DATA STATUS”650-02-74/2012-06 od 25.1.2013.
Ruski jezik-drugi straniPrivet 3, ruski jezik za treći i četvrti  razred srednje školeMaike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt„DATA STATUS”650-02-87/2012-06 od 4.2.2013.
Poslovna korespondencijaSavremena poslovna korespondencija za

ekonomskog tehničara u I razredu i turističkog tehničara u III razredu

Elizabeta Šarković,

Milena Stegenšek,

Miroslava Grujić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”.650-02-49/96-03 od 20.6.1996.
Turistička geografijaTuristička geografija za teći razred ugostiteljsko-turističke školeBožidar Stanišić, Momčilo BujoševićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”.650-02-497/2011-06 od 26.1.2012
Psihologija u turizmuPsihologijaza III i IV razred trgovinskih, ugostiteljsko-turističkih i škola za lične usluge,Bora Kuzmanović,Ivan ŠtajnbergerJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”.650-422/89 od 26.6.1989.
Finansijsko poslovanjeFinansijsko poslovanje

za turističkog tehničara

Milan Milanović,

Branko Milanović

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”.632-02-75/92-03 od 21.7.1992.

 

Marketing u turizmu i ugostiteljstvuMarketing u turizmuOgnjen BakićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”.632-03-45/92-03 od 14.5.1992.
Istorija umetnostiIstorija umetnostiza III i IV razred za turističkog tehničaraVidosava GalovićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-425/88 od 30.6.1988.

 

Turistički tehničar  4.razred

Predmet

Naziv udžbenika i drugog nastavnog sredstva AutoriIzdavač

Broj i datum rešenja Ministarstva

 Srpskijezik i književnostČitanka sa književnoteorijskim pojmovima

za gimnazije i stručne škole

Ljiljana Nikolić,

Bosiljka Milić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-648/89 od 26.6.1989.
Književnost i srpski jezik za četvrti razred gimnazija i srednjih školaPetar PijanovićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-152/2010-06 od 21.7.2010.
New Horizons 4, engleski jezik za četvrti  razred srednje stručne škole- UDŽBENIK I RADNA SVESKAPaul Radley, Daniela Simons, Rónán McGuinness„NOVI LOGOS”650-02-238/2012-06 od 20.11.2012.
Engleski jezikTourism 2, engleski jezik za četvrti razred srednjih stručnih škola (područje rada trgovina, ugostiteljstvo turizam, obrazovni profil: turistički tehničar)Robin Walker, Keith Harding„THE ENGLISH BOOK“650-02-238/2012-06 od 26.3.2013.
MatematikaMatematika sa zbirkom zadatakaRadič Vučićević i dr.JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE.650-720/89 od 1.4.1990.

 

Zbirka rešenih zadataka iz matematike 4Vene BogoslavovJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE650-02-276/2008-06 od 21.7.2008.
Muzička kulturaMuzička kultura

za gimnazije

Sonja MarinkovićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE632-03-9/93-03 od 16.7.1993.
Sociologija sa pravom građanaSociologija, udžbenik za četvrti razred gimnazije i treći razred srednjih stručnih školaVladimir VuletićKllet650-02-135/2012-06 od 14.9.2012
Verska nastavaPravoslavni katihizisza III i IV razred srednjih školaIgnjatije MidićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”,650-02-103/2005-06 od 11.1.2006
FilozofijaFilozofija

za gimnazije i stručne škole

Mile Savić,

Vladimir N. Cvetković,

Nenad Cekić

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-31/2001-03 od 3.9.2001.

 

Francuski jezik-drugi straniLe Nouveau Taxi, francuski jezik za treći i četvrti  razred srednje školeRobert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln„DATA STATUS”650-02-74/2012-06 od 25.1.2013.
Ruski jezik-drugi straniPrivet 3, ruski jezik za treći i četvrti  razred srednje školeMaike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt„DATA STATUS”650-02-87/2012-06 od 4.2.2013.
Agencijsko i hotelijersko poslovanjeAgencijsko i hotelijersko poslovanjeKrunoslav Čačić,

Jovan Popesku,

Miodrag Nikolić

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE632-02-68/92-03 od 1992
Turistička geografijaTuristička geografije za četvrti razred, turistički tehničarStevan StankovićJP „Zavod za udžbenike, 650-02-240/2007-06 od 4.6.2008
PreduzetništvoPreduzetništvo za treći  razred trogodišnjih i četvrti  razred četvorogodišnjih srednjih stručnih školaŽeljka  Kovačev,Gordana Seke,NenadStefanović,Dragana StojanovićKlett650-02-174/2013-06 od 20.8.2013.

 

Tehničar obezbeđenja 2. razred

Predmet

Naziv udžbenika i drugog nastavnog sredstva AutoriIzdavač

Broj i datum rešenja Ministarstva

Srpki jezik i književnostČitanka sa književnoteorijskim pojmovima

za gimnazije i stručne škole

Ljiljana Nikolić,

Bosiljka Milić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”601-04-51/95 od 11.4.1991.
Književnost i srpski jezik

za drugi razred gimnazija i srednjih škola

Petar PijanovićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-397/2008-06

od 2. 9. 2008.

Engleski jezikNew Horizons 2, engleski jezik za drugi  razred srednje stručne škole- UDŽBENIK I RADNA SVESKAPaul Radley, Daniela Simons„NOVI LOGOS”.650-02-239/2012-06 od 20.11.2012.
Francuski jezikLe Nouveau Taxi, francuski jezik za prvi i drugi razred srednje školeRobert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung„DATA STATUS”650-02-75/2012-06 od 18.2.2013.
Ruski  jezikPrivet 2, ruskijezikzaprviidrugirazredsrednje škole“DATA STATUS“Iris Adler, Maike Heinz, Hans Georg Kallerhoff, drTatjanaLischitzki, Maria Manewitsch, Elena Nadchuk, dr Cristina Schindler I ImgardWielandt„DATA STATUS“650-02-233/2012-06 od 20.11.2012
IstorijaIstorija 2 – udžbenik za drugi razred gimnazije društveno-jezičkog smera i opšteg tipa i srednjih stručnih škola za obrazovne profile pravni tehničar i birotehničarSrđan Pirivatrić„KLETT”650-02-582/2013-06 od 18.2.2014.
Likovna kultura

 

 

 

Likovna kultura

za gimnazije i stručne škole

Vidosava Galović

Branka Gostović

 

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

 

601-04-51/74

od 20.12.1990

MatematikaMatematika

za četvorogodišnje škole sa tri časa nedeljno

i trogodišnje škole: prehrambenu, ekonomsku,

saobraćajnu, geološku, građevinsku, mašinsku,

hemijsku i drvoprerađivačku

Branimir Šešelja i dr.JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

 

601-04-51/128 od 11.4.1991.

 

Zbirka rešenih zadataka iz matematike 2Vene Bogoslavov

 

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

650-02-277/2008-06 od 21.7.2008.
Računarstvo i informatikaRačunarstvo i informatikaNikola KlemJP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

650-02-54/2003-03 od 15.9.2003.

 

FizikaFizika

za drugi  razred četvorogodišnjih srednjih stručnih škola

Tatajana Bobić, Milan RaspopovićJP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

650-02-9/2009-06 od 24.07.2009.
Fizika – zbirka zadataka sa priručnikom za laboratorijske vežbe – +za drugi  razred četvorogodišnjih srednjih stručnih školaTatajana Bobić, Milan RaspopovićJP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

 

650-02-10/2009-06 od 24.07.2009.
Verska nastavaPravoslavni katihizis

za I i II razred srednjih škola

Ignjatije Midić

 

JP „ZAVOD ZA

UDŽBENIKE”

 

650-02-38/2002-03 od 12.7.2002.
PsihologijaPsihologija 2 – za drugi  razred gimnazije i drugi i treći razred srednje stručne škole, područje rada Ekonomija, pravo, administracija,Milojević Apostolović,., NOVI LOGOS., 650-02-521/2011-06 od 26.1.2012.
Osnovi radnog pravaOsnove radnog prava za II i III razred pravno-birotehničke škole,

 

Borivoje ŠunderićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE632-02-84/92-03 od 15.7.1992.
Sistem obezbeđenjaSistem obezbeđenja

za II, III i IV razred.

Razred.: drugi,treći i četvrti

Mićo Bošković

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE650-02-8/97-03 od 11.6.1997.
Zaštita od požara i zaštita na raduUtvrđivanje uzroka požara

Razred: treći

Radoslav KostićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE650-02-51/96-03 od 13.2.1996.
Taktika gašenja  požara

Razred: treći

Dragan MlađanJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE.650-02-03/97-03 od 4.3.1997
Protivpožarna  preventiva

za III i IV razred

Razred.:Treći i četvrti

Nikola Kleut

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE.

 

650-02-5/97-03 od 4.3.1997
Borilačke veštineBorilačke veštine

Razred: drugi

Grupa autoraJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE650-348/89 od 24.5.1989.
Daktilografija i administrativno poslovanjeSavremena poslovna korespondencija za ekonomskog tehničara

 

Elizabeta Šarković, Milena Stegenšek, Miroslava Grujić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-00049/96-03 od 20.06.1996g.

 

 

 

PRAVNI TRHNIČAR 3. razred

 

Predmet

Naziv udžbenika i drugog nastavnog sredstvaAutoriIzdavač

Broj i datum rešenja Ministarstva

Srpki jezik i književnostČitanka sa književnoteorijskim pojmovima

za gimnazije i stručne škole

Ljiljana Nikolić,

Bosiljka Milić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”601-04-51/95  od 11.4.1991.
Književnost i srpski jezik za treći razred gimnazije i srednjih školaPetar PijanovićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-113/2009-06 od 11.9.2009.
Engleski jezikNew Horizons 3, engleski jezik za treći  razred srednje stručne škole- UDŽBENIK I RADNA SVESKAPaul Radley, Daniela Simons, Rónán McGuinness„NOVI LOGOS”.650-02-237/2012-06 od 20.11.2012.
Francuski jezikLe Nouveau Taxi, francuski jezik za treći i četvrti  razred srednje školeRobert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln„DATA STATUS”650-02-74/2012-06 od 25.1.2013.
RuskijezikPrivet 3, ruski jezik za treći i četvrti  razred srednje školeMaike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt„DATA STATUS”650-02-87/2012-06 od 4.2.2013.
SociologijaSociologija, udžbenik za četvrti razred gimnazije i treći razred srednjih stručnih školaVladimir VuletićKllet650-02-135/2012-06 od 14.9.2012
IstorijaIstorija za  treći  razred opšte gimnazije i treći. razred društveno-jezičkog smeraRadoš Ljušić„FRESKA”650-02-405/2011-06 od 7.2.2012.
MatematikaMatematika

za gimnaziju društveno-jezičkog smera i

stručne škole: medicinsku, šumarsku,

dizajnersku, trgovinsku, ugostiteljsku i

pravnu

Gradimir Vojvodić,

Đura Paunić,

Ratko Tošić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”.

 

650-166/89 od 26.6.1989.

 

Zbirka rešenih zadataka iz matematike  3Vene Bogoslavov,

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE650-02-275/2008-06 od 21.7.2008.
Verska nastavaPravoslavni katihizis

za III i IV razred srednjih škola

Ignjatije Midić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-103/2005-06 od 11.1.2006
LogikaLogika

za gimnazije i pravno-birotehničku školu

MihailoMarković

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”632-02-71/92-03 od 13.7.1992.
Osnovi ekonomijeOsnovi ekonomije za drugi i treći razredGvozdenija BogetićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”632-03-2/92-03od 21.01.1992
Osnovi matične evidencijeOsnove matične evidencije

 

Bosiljka MijatovićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE,.650-147/88 od 14.4.1988.
Poslovna i službenakorespodencijaPoslovna i službena korespondencija za treći razred ,obrazovni profil pravni tehničar.Jelena Manojlović, Staniša IgnjatovićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE650-02-00021/2006-06 od 28.6.2006.
Osnovi radnog pravaOsnovi radnog prava za 3. razred pravne, ekonomske i poslovne škole, obrazovni profil pravni tehničarJelena ĐurićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-352/2015-06 od 19.2.2016
Osnovi pravnih postupakaOsnovi pravnih postupaka upravni postupak za II i III razred, obrazovni profil pravni tehničarSlavoljub Popović, Stevan Lilić,, JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”,,650-02-26/95-03 od 24.4.1995.
Poslovi pravnog prometaPoslovi pravnog prometa

Razred. treći

Oliver AntićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”,650/89 od 26.6.1989
Sekretarsko poslovanjeSekretarsko poslovanje

za III razred

Draga Romanović

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE650-02-65/2005-06 od 18.8.2005.

 

 

Komercijalista 3.razred

Predmet

Naziv udžbenika i drugog nastavnog sredstva AutoriIzdavač

Broj i datum rešenja Ministarstva

 Srpskijezik i književnostČitanka sa književnoteorijskim pojmovima

za gimnazije i stručne škole

LjiljanaNikolić,

BosiljkaMilić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”601-04-51/95  od 11.4.1991.
Književnost i srpski jezik za treći razred gimnazije i srednjih školaPetarPijanovićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-113/2009-06 od 11.9.2009.
New Horizons 1, engleskijezikzaprvirazredsrednjestručneškole- UDŽBENIK I RADNA SVESKAPaul Radley, Daniela Simons„NOVI LOGOS”.650-02-240/2012-06 od 20.11.2012.
Engleski jezikPro File 1, engleski jezik za treći razred srednjih stručnih škola (područje rada ekonomija, pravo, administracija – obrazovni profil: ekonomski tehničar)Jon Naunton, Mark Tulip„THE ENGLISH BOOK“650-02-236/2012-06 od 10.4.2013.
MatematikaMatematika

za četvorogodišnje škole: geološku,

tekstilnu, kožarsku, grafičku, prehrambenu i

ekonomsku i za tehničara za pejzažnuarhitekturu

Vladislav Milošević

i dr.

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-42/89 od 15.3.1989
Zbirka rešenih zadataka iz matematike  3Vene Bogoslavov,

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE650-02-275/2008-06 od 21.7.2008.
francuski jezik –drugi straniLe Nouveau Taxi, francuski jezik za treći i četvrti  razred srednje školeRobert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln„DATA STATUS”650-02-74/2012-06 od 25.1.2013.
Ruski jezik–drugi straniPrivet 3, ruski jezik za treći i četvrti  razred srednje školeMaike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt„DATA STATUS”650-02-87/2012-06 od 4.2.2013.
Poslovna informatikaRačunarstvo i informatikaNikola Klem

 

 

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE650-02-54/2003-03 od 15.9.2003.

 

Trgovinsko  poslovanjeEkonomika trgovine

za I i II razred trgovinske škole

Dragutin Radunović

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE.

 

650-02-24/94-03 od 18.5.1994
Međunarodna špedicijaMeđunarodna špedicijaOlgaLapčeviVeljković,Vukan VujačićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-32/2000-03 od 22.5.2000.
StatistikaStatistika za treći i četvrti  srednje stručne školeRadmila Dragutinović Mitrović„DATA STATUS”650-02-283/2012-06 od 11.2.2013.
Komercijalno poznavanje robeKomercijalno poznavanje robeza ekonomskog tehničaraMila K. JančetovićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-59/96-03 od 20.6.1996.
Poslovna ekonomijaPoslovna ekonomija

za sve profile

Mira Pavlović

Svetlana  Kisić

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”.650-02-60/96-03 od 2.7.1996.
Veštine komunikacijeVeštine komunikacije, za 3. razred ekonomskih i pravno-poslovnih škola, obrazovni profil ‒ poslovni administratorNataša Martić,  Zorica KostićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”.650-02-370/2015-06 od 19.2.2016

 

KOMERCIJALISTA –OGLED, 4.razred

Predmet

Naziv udžbenika i drugog nastavnog sredstva  iz KatalogaAutoriIzdavač

Broj i datum rešenja Ministarstva

Srpkijezik i književnostČitanka sa književnoteorijskim pojmovima

za gimnazije i stručne škole

LjiljanaNikolić,

BosiljkaMilić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-648/89 od 26.6.1989.
Književnost i srpski jezik za četvrti razred gimnazija i srednjih školaPetarPijanovićJP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-152/2010-06 od 21.7.2010.
EngleskijezikNew Horizons 4, engleskijezikzačetvrtirazredsrednjestručneškole- UDŽBENIK I RADNA SVESKAPaul Radley, Daniela Simons, RónánMcGuinness„NOVI LOGOS”650-02-238/2012-06 od 20.11.2012.
Francuskijezik-drugi straniLe Nouveau Taxi, francuski jezik za treći i četvrti  razred srednje školeRobert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln„DATA STATUS”650-02-74/2012-06 od 25.1.2013.
Ruski jezik- drugi straniPrivet 3, ruski jezik za treći i četvrti  razred srednje školeMaike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt„DATA STATUS”650-02-87/2012-06 od 4.2.2013.
MatematikaMatematika sa zbirkom zadatakaRadič Vučićević i dr.JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE.

 

650-720/89 od 1.4.1990.

 

Zbirka rešenih zadataka iz matematike 4VeneBogoslavov

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-276/2008-06 od 21.7.2008.
PreduzetništvoPreduzetništvo za treći  razred trogodišnjih i četvrti  razred četvorogodišnjih srednjih stručnih školaŽeljka  Kovačev,Gordana Seke,Nenad Stefanović,Dragana StojanovićKlett650-02-174/2013-06 od 20.8.2013.
MarketingMarketing

 

Mirjana Gligorijević„DATA STATUS” 650-02-302/2014-06 od 15.12.2014.
Verska nastavaPravoslavni katihizis

za III i IV razred srednjih škola

IgnjatijeMidić

 

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-103/2005-06 od11.1.2006
FilozofijaFilozofija

za gimnazije i stručne škole

Mile Savić,

Vladimir N. Cvetković,

Nenad Cekić

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-31/2001-03 od 3.9.2001.

 

MenadžmentPoslovna ekonomija

za ekonomskog tehničara

Božidar Stavrić,

Blagoje Paunović

JP „ZAVOD ZA UDŽBENIKE”650-02-46/97-03 od 14.7.1997.