Na slede?im linkovima možete pogledati rasporede polaganja ispita u avgustovskom roku 2016.

raspored_razrednih_ispita_avgust_2016

raspored_popravnih_ispita_avgust_2016

raspored_vanrednih_ispita_avgust_2016

raspored_maturskih_ispita_avgust_2016