REPUBLIČKO TAKMIČENjE IZ ISTORIJE

Nakon uspešnog nastupa ekipe ETŠ Bor u sastavu Aleksandra Radi? , sale Marije Tasevski, Branka Stroji?a, Uroša Nikoli?a i Predraga Panteli?a na opštinskom takmi?enju iz predmeta Istorija u MEŠ u Boru ekipa koja je predvo?ena nastavnikom istorije Spasojevi? Danijelom , pokazala je svoj uspeh i na okružnom takmicenju održanom 16. aprila u Majdanpeku… Na okružnom takmi?enju plasirali su se za republi?ko takmi?enje Predraga Panteli? IV-4, Aleksandra Radi?III-3 i Uroš Nikoli? I-1…

Republi?ko takmi?enje je održano 7. maja u Novom Pazaru i naša u?enica Aleksandra Radi? III-3 je osvojila 1.mesto.

Ovako je Aleksandra Radi? ostavila trag u školskom listu „Tragovi „:„Imali smo priliku da se upoznamo sa divnim predelom naše zemlje, sa jednom druga?ijom kulturom i mentalitetom, kao i da vidimo ostatke starih utvr?enja i , kako je i sam predsednik Društva istori?ara Srbije prilikom obra?anja rekao , imali smo priliku da “ vidimo ono o ?emu u?imo“, a zapamti?emo druženje, mantije , preslatke mufakije ,kao i postignut uspeh…“