Završni seminar na Staroj planini

Kao i svake godine, buy Zaje?arska inicijativa i Fondacija Iskorak zajedno sa Nacionalnom zadužbinom za demokratiju, help realizovali su projekat ,,Mladi u pokretu“, u okviru kogje naša škola  realizovala akciju ,,Ma koliko bio jak, zakon je ja?i“.

Na završnom seminaru koji se održao u periodu od 25-27. juna na Staroj planini, osim naše škole, svoje akcije su prikazali u?enici još pet škola iz Zaje?ara, Negotina i Knjaževca. Predstavnice naše škole bile su: Teodora Žuri?, Milena Spasov i Vanja ?eki?.

Osim što smo prezentovali naše akcije i preneli najlepše utiske, imali smo i razne radionice koje su nam pomogle da se upoznamo s ostalim u?esnicima seminara. Tako?e smo i nau?ili mnogo korisnih stvari, kao što su  javni nastup i javno zastupanje, što je mnogima pomoglo da se oslobode treme i da nau?e kako da se ponašaju pred kamerama. A ono što je na nas ostavilo najja?i utisak bio je timski rad, gde smo morali da budemo u timu sa osobama koje ne poznajemo dovoljno. Svaki tim je dobio svoj zadatak i zahvaljuju?i tome, mi smo se još bolje upoznali i zbližili. Svi timovi su bili veoma aktivni, što je rezultiralo odli?no obavljenim poslom i pohvalama. Na kraju smo svi dobili diplome za aktivno u?eš?e.

Cilj seminara bio je da nau?imo nešto što ?e nam u budu?nosti biti korisno i da se što više družimo i lepo provedemo, što i jesmo ostvarili. Svi smo dosta vremena provodilizajedno i van tih radionica i lepo se igrali i družili.

Teodora Žuri? III4