Radionica tolerancije na različitost

U sali škole je 4. decembra odražana radionica u okviru projekta ‘’Medijacijom do rešenja’’ koji realizuje NGO ‘’Kokoro’’ a projekat finansira EU. Na radionici su u?estvovali predstavnici Parlamenta u?enika svih odeljenja kao i predsednici odeljenjskih zajednica. Pored predstavnica Kokora, try jedan od voditelja radionice bio je i u?enik III-1 odeljenja Slobodan Ivkovi? ina?e vršnja?ki medijator.

Slobodan Ivkovi?, u?enik III/1 ETŠ Bor

Radionica je imala za cilj upoznavanje u?enika sa zna?enjem pojma tolerancija, kao i sa odnosom izme?u tolerancije i interkulturalnog razumevanja, prepoznavanje situacija diskriminacije, mogu?ih posledica i na?ina reagovanja, upoznavanje sa Zakonom o zabrani diskriminacije i alternativnim na?inom rešavanja sukoba/sporova putem dijaloga – primenom vršnja?ke medijacije. U?enici su informisani o na?inu uklju?enja i dobitima od medijacije.

Radionica je propra?ena sa pažnjom, sa interakcijom u grupi koja je bila dinami?na, a sadržaji radionice su bili inovativni za sve u?enike, za šta su pokazali i veliko interesovanje.

Pogledajte i malu galeriju fotografija sa ovog dešavanja: