Seminar o primeni „MS Excel“ za nastavnike

Proteklog vikenda, ampoule 23. novembra, u našoj školi održan je seminar za nastavnike: Primena „MS Excel“ aplikacije u nastavi ekonomske grupe predmeta.

Seminaru su, pored nastavnika naše škole, prisustvovali i nastavnici Ekonomske škole iz Zaje?ara. Seminar je organizovala „Data Didakta“ iz Beograda.

Polaznici seminara su imali prilike da dodatno unaprede svoja znanja iz oblasti Excel-a, a posebno je obra?eno nekoliko konkretnih nastavnih jedinica ekonomske grupe predmeta. Svi polaznici su uspešno uradili sve zadatke, pa je seminar ocenjen kao uspešan i koristan.

Evo i nekoliko fotografija: