Obeležen Svetski dan turizma

Svetski dan turizma obeležava se svake godine sa idejom da se me?unarodna zajednica podseti na važnost turizma u socijalnoj, medic kulturnoj, view politi?koj i ekonomskoj sferi.
Svake godine UN pozivaju ljude svih uzrasta i porekl da se uklju?e u proslavu, prescription na odre?enu temu koju definiše Generalna skupština UN. Tema ovogodišnjeg Svetskog dana turizma je “Turizam i obnovljivi izvori energije“. Ovogodišnja tema ima za cilj da istakne ulogu turizma u boljoj energetskoj budu?nosti sveta u kojoj cela populacija ima pristup savremenim, efikasnim i dostupnim energetskim izvorima. Turizam, kao jedan od najve?ih svetskih ekonomskih sektora, ve? je preduzeo važme korake ka toj budu?nosti – Unapre?enjem energetske efiksanosti kroz koriš?enje obnovljivih izvora energije u svom poslovanju. Ovi koraci ostvaruju nova radna mesta, pomažu ljudima da na?u put iz siromaštva i pružaju podršku y zaštiti planete.
Ove godine, po prvi put, Svetski dan turizma obeležio se i u Boru, u organizaciji TO Bor.  Na platou ispred doma kulture od 12,00 do 18,00 ?asova predstavili su se svi subjekti koji sa?injavaju turisti?ku ponudu našeg grada i u?estvuju u turisti?kom razvoju opštine. Pored hotelijera, agencija i organizacija, svoje prisustvo u obeležavanju Svetskog dana turizma našla je i Ekonomsko-trgovinska škola, kao jedina obrazovna institucija u opštini koja se bavi izu?avanjem turizma i pripremom budu?ih turisti?ko-ugostiteljskih kadrova.
Možemo sa ponosom zaklju?iti da je štand naše škole (pored štanda Zoološkog vrta) izazvao najviše pažnje me?u posetiocima, ponajviše zahvaljuju?i specijalitetima koje su spremili u?enici kuvarskog smera. Na štandu škole je prikazana i prezentacija nedavno završene ekskurzije tre?e godine (Be? – Bratislava – Budimpešta), kao i prezentacija turisti?kih potencijala Bora i okoline. Za posetioce je organizovan i mini nagradni kviz a naši u?enici su dobitnicima uru?ivali simboli?ne nagrade, kao i jednu glavnu nagradu – no?enje za dve osobe u RTB klubu.
Posle šesto?asovnog predstavljanja na platou ipred Doma kulture, održana je tribina povodom Svetskog dana turizma. Po završetku tribine Ekonomsko-trgovinskoj školi je dodeljena zahvalnica za u?estvovanje u ovom lokalnom, a zašto ne re?i i globalnom dešavanju.