Empowering Young People – Connecting Europe

Novi projekat u koji u?estvuje Ekonomsko-trgovinska škola Bor zove se „Empowering Young People – Connecting Europe“. Projekat finansiraju Evropska Unija i austrijsko Ministarstvo za obrazovanje, physician umetnost i kulturu, a realizuje organizacija  Kultur Kontakt iz Be?a, Austrija.U regionu u?estvuje 16 srednjih škola iz 10 zemalja dunavskog regiona (Austrija, Moldavija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Nema?ka, Crna Gora, Rumunija, Srbija i Ukrajina).  Cilj projekta je da razvije inovativne, kreativne škole koje promovišu aktivno u?eš?e u?enika u svakodnevnom životu, u gra?anskom društvu, na nacionalnom i regionalnom nivou, stvaranje više interkulturalne svesnosti kroz me?ukulturalnu interakciju i održivi razvoj.

Projekat traje od maja 2012. – decembra 2013. godine. Tokom projekta ?e biti organizovane razli?ite projektne aktivnosti, koje obuhvataju i rad u 4 klastera koja se sastoje od po 4 škole iz razli?itih zemalja. Radionice za razvijenje projektnih aktivnosti bi?e održavane u razli?itim zemljama, ?iji raspored ?e naknadno biti poznat školama.

 

Projektni tim Ekonomsko-trgovinske škole ?ine:

  1. Radosavljevi? Svetlana, direktorka škole
  2. Stevanovi? – Kagadejev Irina, koordinator projektnog tima (nastavnica)
  3. Bikovi? Saša, ?lan tima (nastavnik)
  4. Trailovi? Jelena (u?enica)
  5. Bogdanovi? Dušan (u?enik)
  6. Šumar Jovana (u?enica)
  7. Raki? Vladan (u?enik)