Službenik u bankarstvu i osiguranju

Službenik u bankarstvu i osiguranju

To je obrazovni profil čijim izborom učenici stiču potrebna znanja i veštine za obavljanja poslova sa gotovinom po dinarskim računima pravnih i fizičkih lica:

  • obavljanje poslova vezanih za kredite stanovništva i pravnih lica;
  • obavljanje deviznih poslova vezanih za fizička i pravna lica;
  • obavljanje poslova vezanih za hartije od vrednosti;
  • obavljanje poslova trezora, ostave i sefova;
  • prodaja i preuzimanja rizika različitih vrsta osiguranja i obrada zahteva po polisama.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređivanje zapošljavanja stvorilo je potrebu za kreiranjem ovakvog obrazovnog profila gde će učenici imati mogućnosti da primene teorijska znanja u praktičnom kontekstu i da koriste informacionu tehnologiju u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu.

Veći deo nastavnog procesa kod ovog obrazonog profila odvija se u specijalno opremljenim kabinetima, kako bi se omogućila simulacija problema koji se dešavaju u svakodnevnom poslovanju banka i osiguravajućih organizacija.
Nakon završetka četvorogodišnjeg školovanja učenici su spremni za rad, ali i nastavak školovanja upisom osnovnih akademskih ili strukovnih studija na različitima fakultetima.

Ishodi:

Učenici će znati kako se obavljaju svi poslovi u bankama kao i osiguravajućim preduzećima: poslovi sa gotovinom po dinarskim računima; poslovi vezani za kredite; devizne poslove; prodaju životnog i imovinskog osiguranja, preuzimanje rizika za životno i imovinsko osiguranje, kao i za obradu zahteva po polisama. Praktične veštine i ovi službenici stiču radeći u svojim virtuelnim bankama i osiguravajućim društvima.