Konobar

Zanimanje konobar spada u podru?ije rada ugostiteljstva u trajanju od tri godine. Osnovna delatnost ovog zanimanja je u usluživanju gostiju u raznim ugostiteljskim objektima.

Kao i u ostalim obrazovanim profilima tre?eg stepena, look škola pruža u?enicima znanja iz opšte-obrazovanih predmeta – nešto više u I razredu, dok u II i III razredu ve?a pažnja se poklanja uže stru?nim predmetima, a posebno prakti?noj nastavi. U?enici konobari u II i III razredu izvode po dva dana u nedelji prakti?nu nastavu u ugostiteljskim objektima, a u toku školske godine imaju 150 ?asova blok nastave ili pet nedelja prakti?nog rada.

Ovo zanimanje od u?enika zahteva sposobnosti i osobine kao što su: ljubaznost, pravilno držanje tela, urednost, komunikativnost, kulturno opho?enje, strpljivost, toleratnost i prili?nu pedantnost.

Naši u?enici konobari su ?esto angažovani za sve kulturne i javne manifestacije u gradu i svoj posao obavljaju veoma profesionalno.

U toku školovanja u?enici konobari se osposobljavaju i sti?u znanja i veštine iz razli?itih oblasti, a to su:

-Upoznavanje se ugostiteljskim poslovnim jedinica kao što su: hoteli, moteli, restorani, gostionice, bifei, kafane, kr?me, kafe-restorani i restorani na prevoznim srestvima.

-Upoznavanje sa radnom obu?om i ode?om uslužnog osoblja, li?ne i radne higijene osoblja.

-Upoznaju se sa vrstama ugostiteljske opreme, nameštajem i prostorijama za prijem i usluživanje gostiju.

-Upoznaju se sa osnovnom podelom inventara, odnosno prema inventaru kao i rukovanjem i održavanjem inventara za usluživanje. Tu spadaju: rublje(stolnjaci, setovi, salvete, krpe za brisanje), staklo(staklene ?inije, ?aše, bokali, flaše…), porculan( sve vrste tanjira, šolje, ?inije), metalno posu?e( tanjiri, ?inije, ovali, kantice, šolje za supe idr), pribor za jelo i pono?ni iventar za usluživanje.

-Upoznavanje sa vrstama usluživanja- be?ki, francuski, engleski i ruski.

-Upoznavanje sa vrstama pi?a, vinskim kartonima, pripremljanjem koktela.

-Upoznaju se sa do?ekom i prijemom gostiju, usluživanjem gostiju, kao i naplatom i ispra?ajem gostiju.

-Upoznaju se sa usluživanjem na saobra?ajnim srestvima: u vagon restoranima, na brodu, u avionu, autobusu…

Nakon završetka školovanja konobari se mogu zaposliti u svim ugostiteljskim objektima ili upisati u mati?noj školi dokvalifikaciju i prekvalifikaciju. Tako?e mogu nastaviti školovanje na Visokim strukovnim školama.

NASTAVNI PLAN

PredmetiIIIIII
Srpski jezik i književnost322
I Strani jezik22/
Fizi?ko vaspitanje222
Matematika221
Ra?unarstvo i informatika0+2//
Istorija//2
Hemija1//
Ekologija i zaštita životne sredine/1/
Geografija1//
Sociologija sa pravima gra?ana//1
Strani jezik II222
Zdravstvena kultura2//
Osnove turizma i ugostiteljstva2//
Sve?ani prijemi//0+3
Usluživanje*0+6+60+6+60+5+6
Ishrana/2/
Ekonomika turisti?kih i ugostiteljskih preduze?a/1/
Psihologija u turizmu i ugostiteljstvu//2
Osnove kuvarstva/2/
Osnove poslasti?arstva//1
Turisti?ka geografija/1/
Preduzetništvo//0+2
Profesionalna praksa**3060/
Gra?ansko vaspitanje/Verska nastava111
Izborni predmeti prema programu obrazovnog profila/22
Lista izbornih predmeta:
Stru?ni predmeti:
Poslovna informatika u turizmu i ugostiteljstvu/2/
Barsko poslovanje/2/
Marketing u turizmu i ugostiteljstvu//2
Opšta turisti?ka geografija//2
Opšteobrazovni predmeti:
Strani jezik I//2
Izabrani sport/11
Istorija (odabrane teme)//1
Likovna kultura/1/
Muzi?ka kultura/1/

 

*Kod usluživanja nastava se realizuje kroz ?asove vežbi i ?asove prakti?ne nastave
**Nastava se realizuje samo kroz ?asove blok nastave ?iji je broj prikazan na godišnjem nivou

Ostavite odgovor