Konobar

Zanimanje konobar spada u podru?ije rada ugostiteljstva u trajanju od tri godine. Osnovna delatnost ovog zanimanja je u usluživanju gostiju u raznim ugostiteljskim objektima.

Kao i u ostalim obrazovanim profilima tre?eg stepena, look škola pruža u?enicima znanja iz opšte-obrazovanih predmeta – nešto više u I razredu, dok u II i III razredu ve?a pažnja se poklanja uže stru?nim predmetima, a posebno prakti?noj nastavi. U?enici konobari u II i III razredu izvode po dva dana u nedelji prakti?nu nastavu u ugostiteljskim objektima, a u toku školske godine imaju 150 ?asova blok nastave ili pet nedelja prakti?nog rada.

Ovo zanimanje od u?enika zahteva sposobnosti i osobine kao što su: ljubaznost, pravilno držanje tela, urednost, komunikativnost, kulturno opho?enje, strpljivost, toleratnost i prili?nu pedantnost.

Naši u?enici konobari su ?esto angažovani za sve kulturne i javne manifestacije u gradu i svoj posao obavljaju veoma profesionalno.

U toku školovanja u?enici konobari se osposobljavaju i sti?u znanja i veštine iz razli?itih oblasti, a to su:

-Upoznavanje se ugostiteljskim poslovnim jedinica kao što su: hoteli, moteli, restorani, gostionice, bifei, kafane, kr?me, kafe-restorani i restorani na prevoznim srestvima.

-Upoznavanje sa radnom obu?om i ode?om uslužnog osoblja, li?ne i radne higijene osoblja.

-Upoznaju se sa vrstama ugostiteljske opreme, nameštajem i prostorijama za prijem i usluživanje gostiju.

-Upoznaju se sa osnovnom podelom inventara, odnosno prema inventaru kao i rukovanjem i održavanjem inventara za usluživanje. Tu spadaju: rublje(stolnjaci, setovi, salvete, krpe za brisanje), staklo(staklene ?inije, ?aše, bokali, flaše…), porculan( sve vrste tanjira, šolje, ?inije), metalno posu?e( tanjiri, ?inije, ovali, kantice, šolje za supe idr), pribor za jelo i pono?ni iventar za usluživanje.

-Upoznavanje sa vrstama usluživanja- be?ki, francuski, engleski i ruski.

-Upoznavanje sa vrstama pi?a, vinskim kartonima, pripremljanjem koktela.

-Upoznaju se sa do?ekom i prijemom gostiju, usluživanjem gostiju, kao i naplatom i ispra?ajem gostiju.

-Upoznaju se sa usluživanjem na saobra?ajnim srestvima: u vagon restoranima, na brodu, u avionu, autobusu…

Nakon završetka školovanja konobari se mogu zaposliti u svim ugostiteljskim objektima ili upisati u mati?noj školi dokvalifikaciju i prekvalifikaciju. Tako?e mogu nastaviti školovanje na Visokim strukovnim školama.

NASTAVNI PLAN

Predmeti I II III
Srpski jezik i književnost 3 2 2
I Strani jezik 2 2 /
Fizi?ko vaspitanje 2 2 2
Matematika 2 2 1
Ra?unarstvo i informatika 0+2 / /
Istorija / / 2
Hemija 1 / /
Ekologija i zaštita životne sredine / 1 /
Geografija 1 / /
Sociologija sa pravima gra?ana / / 1
Strani jezik II 2 2 2
Zdravstvena kultura 2 / /
Osnove turizma i ugostiteljstva 2 / /
Sve?ani prijemi / / 0+3
Usluživanje* 0+6+6 0+6+6 0+5+6
Ishrana / 2 /
Ekonomika turisti?kih i ugostiteljskih preduze?a / 1 /
Psihologija u turizmu i ugostiteljstvu / / 2
Osnove kuvarstva / 2 /
Osnove poslasti?arstva / / 1
Turisti?ka geografija / 1 /
Preduzetništvo / / 0+2
Profesionalna praksa** 30 60 /
Gra?ansko vaspitanje/Verska nastava 1 1 1
Izborni predmeti prema programu obrazovnog profila / 2 2
Lista izbornih predmeta:
Stru?ni predmeti:
Poslovna informatika u turizmu i ugostiteljstvu / 2 /
Barsko poslovanje / 2 /
Marketing u turizmu i ugostiteljstvu / / 2
Opšta turisti?ka geografija / / 2
Opšteobrazovni predmeti:
Strani jezik I / / 2
Izabrani sport / 1 1
Istorija (odabrane teme) / / 1
Likovna kultura / 1 /
Muzi?ka kultura / 1 /

 

*Kod usluživanja nastava se realizuje kroz ?asove vežbi i ?asove prakti?ne nastave
**Nastava se realizuje samo kroz ?asove blok nastave ?iji je broj prikazan na godišnjem nivou

Оставите одговор