Redovno obrazovanje

U školi, u sistemu redovnog obrazovanja, školuju se učenici iz dva područja rada:
 • Ekonomija pravo i administracija i
 • Trgovina, ugostiteljstvo i turizam.

Redovno obrazovanje u Ekonomsko-trgovinskoj školi podrazumeva časove teorijske nastave, časove vežbi, časove praktične nastave i blok nastave.

Kao srednje stručna škola okrenuta je osposobljavanju učenika za rad. Praktične veštine neophodne za obavljanje poslova, učenici stiču u virtuelnim preduzećima koja se osnivaju u okviru stručnih predmeta: Finansijsko-računovodstvena obuka, Poslovno-administrativna obuka, Obuka u virtuelnom preduzeću.

U virtuelnim preduzećima se simuliraju poslovi stvarnih preduzeća, a obavljajući ove poslove učenici stiču praktična znanja i veštine neophodne za njihovo buduće zanimanje. Kroz simulaciju poslovanja učenici imaju priliku da povežu znanja stečena u okviru pre svega stručnih, ali i opšteobrazovnih predmeta i na taj način dobiju celovitu sliku o svom profilu i budućem zanimanju.

Takođe i učenici obrazovnog profila turistički tehničar u okviru stručnih predmeta imaju veliki broj časova praktične nastave i blok nastave gde se osposobljavaju da obavljaju poslove u turističkim agencijama i na poslovima recepcije.

Nastava za obrazovni profil turistički tehničar se izvodi u specijalizovanom kabinetu koji omogućava učenicima simulaciju realnih uslova rada na recepciji hotela ili turističkim agencijama.Takođe, učenici imaju mogućnost da kroz igranje uloga usavrše stečena znanja i dobro se pripreme za buduće poslove u svom zanimanju.

Vanredno obrazovanje

U svojstvu vanrednog učenika može se upisati:

 • Učenik sa završenim osnovnim obrazopvanjem, u skladu sa zakonom.
 • Radi završetka započetog školovanja.
 • Zbog promene statusa redovnog u vanrednog učenika.
 • Učenik završnog razreda koji ne položi popravni, završni odnosno maturski ispit.
 • Radi uporedog savladavanja školskog programa drugog obrazovnog profila.
 • Radi prekvalifikacije, dokvalifikacije I sticanja specijalističkog obrazovanja.

Vanredno obrazovanje vrši se na zanimanjima:

 • Ekonomski tehničar
 • Finansijski administrator
 • Poslovni administrator
 • Pravno-poslovni tehničar
 • Turističko-hotelijerski tehničar
 • Komercijalista
 • Tehničar obezbeđenja
 • Trgovac
 • Kuvar
 • Konobar

Dokumentacija potrebna za upis je sledeća:

 1. Molba za upis
 2. Svedočanstva o prethodno završenim razredima
 3. Diploma o prethodno stečenom obrazovanju
 4. Izvod iz matične knjige rođenih
Vanredni učenici polažu ispite u sledećim ispitnim rokovima:

 • Novembarski
 • Januarski
 • Aprilski
 • Junski
 • Avgustovski

Visina školarine za vanrednog učenika određena je odlukom Ministarstva prosvete, nauke I tehnološkog razvoja.

O visini školarine, terminima konsultacije, prijavi ispita, rasporedu polaganja i sl. možete se detalnije upoznati pozivom na broj 030/2456310 ili putem mejl adrese etsbor@mts.rs
Specijalizacija

Uslovi za upis kandidata:

 • Uslov za upis kandidata je završeno odgovarajuće srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju: Pravni tehničar.
 • Pravo upisa stiču i kandidati koji su po ranijim programima završili upravnu školu u četvorogodišnjem trajanju – zanimanja: tehničar za upravne poslove i tehničar za poslove osiguranja.
 • Sva lica moraju imati najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima odgovarajućeg zanimanja.

Uslovi za upis kandidata:

 • Uslov za upis kandidata je završeno odgovarajuće srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju: Pravni tehničar, Birotehničar, Ekonomski tehničar, Trgovinski tehničar ili u trogodišnjem trajanju: Daktilograf;
 • Pravo upisa stiču i kandidati koji su po ranijim programima završili upravnu, birotehničku, ekonomsku i trgovinsku školu.
 • Pravo upisa stiču i kandidati sa završenom gimnazijom pod uslovom da polože razliku ispita iz predmeta: osnovi prava i daktilografije.
 • Sva lica moraju imati najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima poslovnog sekretara.

Uslovi za upis kandidata:

 • Uslov za upis kandidata je završeno odgovarajuće srednje obrazovanje i to:
  • Četvorogodišnje srednje obrazovanje u oblasti trgovine ili ekonomije sa najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima trgovine;
  • Trogodišnje srednje obrazovanje u oblasti trgovine sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima trgovine;
  • Četvorogodišnje ili trogodišnje obrazovanje u drugim oblastima rada sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima trgovine uz polaganje dopunskih ispita iz oblasti trgovine koje odredi škola.

Specijalizacija se upisuje nakon završenog četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja.