Finansijski administrator – ogled

Školske 2003/2004. godine otpočela je realizacija obrazovnog profila u području rada ekonomija, pravo i administracija.

Obrazovni profil finansijski administrator nastao je kroz saradnju privrednih subjekata koji posluju u Srbiji, Privredne komore Srbije, Ministarstva prosvete i sporta RS i uz podršku Nemačke organizacije za tehničku saradnju — GTZ-a.

Obrazovni profil finansijski administrator razvijen je na nivou srednjestručnog obrazovanja i školovanje traje četiri godine, posle završene osnovne škole. Izborom ovog profila učenici će steći znanja i veštine u svim segmentima finansijsko-računovodstvenih poslova: obavljanja platnog prometa, sprovođenja svih oblika knjigovodstvenih evidencija, praćenja i kontrole poslovanja preduzeća, utvrđivanja rezultata, sastavljanja izveštaja, izrade različitih vrsta obračuna i kalkulisanja.

Nastavnim programom za obrazovni profil finansijski administrator predviđeni su predmeti kojima se stiču, pre svega, znanja i veštine iz računovodstvenih i finansijskih oblasti, ali su predviđeni i predmeti kojima se stiču neophodna ekonomska i pravna znanja, znanja o administraciji, organizaciji i menadžmentu preduzeća. Takođe, tokom školovanja ovog profila stiče se opšta kultura i obrazovanje — učenjem stranog jezika, rada na računaru, upotrebe softvera, poslovnog bontona itd.

Nastava finansijsko-računovodstvene obuke obavlja se u kabinetu za finansijsko-računovodstvenu obuku, gde se simuliraju poslovi iz oblasti računovodstva i finansija, a organizovani kroz službe koje postoje u okviru nekog preduzeća. Časove obuke izvode nastavnici koji su prethodno prošli obuku za primenu novih nastavnih metoda, primenu novih nastavnih programa objektivnog ocenjivanja i komunikacije.

U trećem i četvrtom razredu planirana je blok nastava koja bi se realizovala u preduzećima. Cilj ovog oblika nastave jeste provera, u praksi, stečenih znanja i praktično ovladavanje finansijsko-računovodstvenim poslovima. Realizacija blok nastave u preduzećima bila bi bazirana na trostranim ugovorima koje sklapaju oni koji se obrazuju, stručne škole i preduzeća u kojima budući poslovni sekretari obavljaju praksu, a kasnije, mogu naći i svoje radno mesto.

Finansijski administratori će znati i umeti da:

 • poštuju i primenjuju pravne propise i standarde u oblasti finansija i računovodstva;
 • obavljaju različite administrativne poslove;
 • poznaju i primenjuju mere fiskalne politike;
 • samostalno obavljaju poslove platnog prometa;
 • poznaju i primenjuju postupak izrade bilansa;
 • knjigovodstveno obuhvataju dužničko-poverilačke odnose;
 • evidentiraju poslove sa inostranstvom (uvoz i izvoz);
 • obračunavaju zarade, porez i doprinos na zarade;
 • obračunavaju i knjiže amortizaciju;
 • poštuju i primenjuju načela poslovne i službene tajne;
 • prezentuju informacije internim i eksternim korisnicima;
 • arhiviraju dokumenta.

Završetak obrazovanja, dokazi i ispiti

Maturski (završni) ispit prema Zakonu ili Uredbi Ministarstva prosvete i sporta RS, Centra za stručno i umetničko obrazovanje.

Ispit se izvodi na osnovu Pravilnika o stručnom obrazovanju za obrazovni profil finansijski administrator.

Neophodni dokazi

Preduslovi za izlazak na ispit

 • Svedočanstvo o završenom I, II, III i IV razredu
 • Uverenje o obavljenoj praktičnoj obuci u preduzeću
 • Prijava za polaganje maturskog ( završnog ispita ).

Mesto održavanja ispita

Kabinet za finansijsko-računovodstvenu obuku ili realno preduzeće.

Završno zvanje glasi: finansijski administrator

Područje rada — ekonomija, pravo i administracija

Obrazovni profil finansijski administrator razvijen je na nivou srednjestručnog obrazovanja i školovanje traje četiri godine.

NASTAVNI PROGRAM                                     I        II        III        IV

1. Srpski jezik i književnost                             3         3          3           3

2. Strani jezik                                                        3          3           3          3

3. Fizičko vaspitanje                                          2          2           2          2

4. Matematika                                                       3          3           3          3

5. Ekonomska geografija                                  2           /           /          /

6. Istorija                                                                2          2           /         /

7. Sociologija                                                        /          /           /         2

8. Računarstvo i informatika                         2          2          /         /

9. Preduzetništvo                                               /           /          /         2

10. Osnovi ekonomije                                      2           2          /          /

11. Ekonomika preduzeća                              2           2          2          /

12. Kancelarijsko poslovanje                        2           2          2          2

13. Pravo                                                               /           /           2          2

14. Računovodstvo                                           3          3          4          4

15. Statistika                                                        /           /           3         /

16. Revizija i kontrola                                     /           /             /         2

17. Finansijsko poslovanje                           2          2           2           2

18. Finansijko-računovodstvena obuka   /          2          3           3

Izborni predmeti

19. Građansko vaspitanje/

verska nastava                                             1           1            1           1

 

2 Komentara to “Finansijski administrator – ogled”

 1. E BRE JEL IMA OWDE NEKOG KO ZNNA DA LI MOZE DA SE PREBACI IZ FINANSIJSKOG ADMINISTRATORA NA POSLOVNI ADMINISTRATOR OGLED???????? AKO NEKO ZNA NEKA MI KAZE……….. UNAPPRED HVALA!!!!!!!!!!!!

 2. Šta je bolje:1.Finansiski administrator,
  2.Poslovni administartor.
  (Zašto je bolje) ?

Pošalji odgovor

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2015 Suffusion theme by Sayontan Sinha