Turistički tehničar

Turistički tehničar

Zanimanje turistički tehničar je prvenstveno namenjeno učenicima koji su komunikativni,  kreativni i vole jezike. Za ovo zanimanje učenici treba da poseduju osobine kao što su: tačnost, strpljenje, toleratnost, istrajnost, komunikativnost, ljubaznost, urednost, verbalne sposobnosti i naravno posedovanje opšte kulture.

Po završetku školovanja turistički tehničari rade u turističkim agencijama i hotelima, i osposobljeni su da pripremaju, izradjuju i prodaju turističke usluge, prate, realizuju i obračunavaju turističke usluge, uslužuju goste u hotelu, komuniciraju sa gostima i klijentima i na stranim jezicima.

Ukoliko žele da nastave školovanje, turistički tehničari se mogu upisati na svim fakultetima društvenih smerova i visokim strukovnim školama.

Radne kompetencije turističkog tehničara:

1. Izvršava poslove u turističkoj agenciji;
2. Radi poslove na recepciji;
3. Obavlja poslove organizacije skupova u ugostiteljstvu i turizmu;
4. Izrađuje osnovne kalkulacije u vezi sa radom u turističkoj agenciji, na recepciji i u organizaciji skupova.

Nastavni plan – TURISTIČKI TEHNIČAR

Predmeti I II III IV
Srpski jezik i književnost 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
Matematika 2 2 2 2
Računarstvo i informatika 0+2 / / /
Istorija 2 2 / /
Muzička kultura / / / 1
Fizika 2 / / /
Geografija 1 2 / /
Hemija 2 / / /
Biologija 2 / / /
Sociologija sa pravima građana / / / 2
Građansko vaspitanje/Verska nastava 1 1 1 1
Izborni predmeti po programu obrazovnog profila:     /  
Strani jezik II 3 3 3 3
Osnovi turizma i ugostiteljstva 2 / / /
Osnovi ekonomije 2 / / /
Agencijsko i hotelijersko poslovanje 0+4+0 0+5+6 0+4+0 0+4+6
Ekonomika i organizacija turističkih preduzeća / 2 / /
Poslovna korespodencija / / 0+2 /
Turistička geografija / / 2 2
Psihologija u turizmu / / 2 /
Finansijsko poslovanje / / 2 /
Marketing u turizmu i ugostiteljstvu / / 2 /
Istorija umetnosti / / 3 /
Preduzetništvo / / / 0+2
Profesionalna praksa** 30 60 60 /
Lista izbornih predmeta:        
Opšteobrazovni predmeti:       /
Strani jezik III*** / 2 2 2
Istorija (odabrane teme)**** / / 2 2
Filozofija**** / / 2 2
Likovna kultura / 1 / /
Ekologija i zaštita životne sredine / 1 / /
Logika sa etikom**** / / 2 2
Stručni predmeti:        
Zdravstvena kultura / 2 / /
Geografija kulture / / 2 /
Poslovna informatika u turizmu i ugostiteljstvu***** / 2 2 /
Turističke destinacije sveta / / / 2
Smeštaj u seoskom turističkom domaćinstvu / / / 2
Ishrana / 2 / /
Barsko poslovanje***** / / 2 /
Posebni oblici turizma / / / 2
Pravo u turizmu / 2 / /

*Nastava se realizuje kroz časove vežbi i časove praktične nastave
**Nastava se realizuje samo kroz časove blok nastave čiji je broj prikazan na godišnjem nivou
***Strani jezik III učenik može izabrati samo u II razredu i izučavati ga jednu, dve ili tri godine
****Učenik izborni predmet bira jednom u toku školovanja
*****Program izbornog predmeta realizuje se putem vežbi

Leave A Comment