Ekonomski tehničar

Ekonomski tehničar

Ekonomija kao područje rada u kojem se obrazuju ekonomski tehničari omogućava zadovoljavanje interesovanja učenika koji su naklonjeni proučavanju društvenih nauka. Izučavajući grupu ekonomskih predmeta pored opšte obrazovnih, naši učenici stiču znanje o ekonomiji kao teoriji i primenjenoj ekonomiji u praksi.

Po završetku četvorogodišnjeg školovanja i sticanju znanja ekonomskog tehničara, učenici imaju mogućnost da nastave školovanje na višim školama i fakultetima ili da se zaposle u mnogim granama privrede: u banci, u osiguranju, u trgovinkim, turističkim i ugostiteljskim preduzećima, osiguravajućim kompanijama, knjigovodstvenim agencijama, revizorskim kućama… Poslovi na kojima ekonomski tehničar može da radi su poslovi u oblasti knjigovodstva, računovodstva, finansija, blagajničkih poslova, u oblasti marketinga i istraživanja tržišta, sastavlja izveštaj o poslovanju, obavlja gotovinski i bezgotovinski platni promet, elektronski obrađuje podatke i sl. Na radnim mestima na kojima se zapošljavaju ekonomiski tehničari, većina poslova se obavlja na računima, za šta se učenici osposobljavaju kroz program poslovne informatike u srednjoj školi.

Poželjne osobine učenika koji upisuju ovaj smer u našoj školi su: odgovornost, tačnost, ažurnost, sistematičnost i razvijene komunikacijske veštine.

Nastavnim programom za obrazovni profil ekonomski tehničar predviđeni su predmeti kojima se stiče neophodno stručno znanje iz ekonomije, organizacije i menadžmenta preduzeća. Tako se se kroz razne opšte obrazovne predmete stiču opšta znanja i opšta kultura.