Proširena delatnost škole

 

Škola realizuje slede?e kurseve u okviru proširene delatnosti:

  • Kurs engleskog jezika
  • Obuka za rad na ra?unaru
  • Obuka za vodjenje poslovnih knjiga
  • Obuka za izradu biznis plana
  • Obuka za poslovne sekretare
  • Obuka za preduzetništvo
  • Obuka za samostalno osnivanje i vodjenje preduzetni?ke radnje i privrednog društva
 Posted by at 8:54 pm