EKOF biblioteka u našoj školi

 Aktuelno, Školska biblioteka, Učenički parlament  Коментари су искључени на EKOF biblioteka u našoj školi
апр 062017
 

Naša škola je jedna od osamdeset škola u Srbiji koja je odabrana u okviru donatorske akcije  Ekonomskog fakulteta Univerziteta  u Beogradu pod sloganom “ EKOF biblioteka u vašoj školi”. Fakultet je donirao školi 8 knjiga u vrednosti  od 12610,00 dinara.Reč je o knjigama koja su najnovija i renomirana izdanja naših i stranih autora iz oblasti ekonomije i srodnih disciplina. Ideja ove akcije da se pomogne obrazovnom sistemu da ojača ekonomsku pismenost i proširi ekonomsko znanje i van visokoobrazovnih institucija.

1491472680174-667446395

Korisnici školske biblioteke ETŠ Bor dobili su sledeće knjige:

 1. Preduzetništvo i upravljanje malim preduzećem , dr.Blagoja Paunovića,2016,CID- Ekonomski fakultetu Univerzitet u Beogradu
 2. Regionalne nejednakosti i privredni rast: teorijsko –empirijska analiza, dr.Dejana Molnara,2016, CID- Ekonomski fakultetu Univerzitet u Beogradu
 3. Merenje performansi preduzća-Tradicionalni I savremeni koncepti,Biljana Pešalj, 2016, CID- Ekonomski fakultetu Univerzitet u Beogradu
 4. Ekonomski rečnik,2010, Ekonomski fakultetu Univerzitet u Beogradu
 5. Menadžment i strategija , Dragan N. Djuričin,Stevo M.Janošević,Djordje M.Kaličanin, 2014, Ekonomski fakultetu  Univerzitet u Beogradu
 6. Globalna elektronska trgovina,Predrag Bjelić, CID- Ekonomski fakultetu Univerzitet u Beogradu
 7. Makroekonomija:evropski udžbenik,autori Majkl Burda I Čarls Viploš, 2012, CID- Ekonomski fakultetu Univerzitet u Beogradu
 8. Ekonomski i institucioni aspekti razvoja informacionog društva,dr.Djodja Mitrovića,2013, Ekonomski fakultetu Univerzitet u Beogradu

Hvala  Ekonomskom fakultetu u Beogradu i nadamo se da je ovo početak jedne uspešne saradnje sa našom školom.

 

 Posted by at 11:45 am

Školska biblioteka

 Školska biblioteka  Коментари су искључени на Školska biblioteka
јан 282016
 

Radno vreme biblioteke šk.2015/2016.g.

Dan
Radno vreme
Ponedeljak
8:00-15:00   
Utorak
8:00-15:00  
Sreda
9:0010:00 11:40 -15:00  
?etvrtak
8:00-8:55 ? 11:40-15:00                 
Petak
8:45-13:45              

 

 

LEKTIRA  KOJU MOŽETE POZAJMITI  U ŠKOLSKOJ BIBLIOTECI
Literatura i lektira za prvi razred
Uvod u književnost
 1. Sofokle :Antigona
Književnost starog veka
 1. Sumarsko-vavilonska književnost: Ep o Gilgamešu
 2. Homer: Ilijada
 3. Hebrejska književnost: Biblija
Srednjovekovna književnost
 1. Sv. Sava: Žitije svetog Simeona
 2. Teodosije: Žitije Svetog Save
 3. Jefimija:Pohvala knezu Lazaru
 4. Lazarevi? dspot Stefan: Slovo ljubve
 5. Kantakuzin Dimitrije: Molitva Bogorodici
Književnost humanizma i renesanse
 1. Aligijeri Dante:Pakao
 2. Boka?o ?ovani:Dekameron
 3. Petrarka Fran?esko: Kanconijer
 4. Marin Drži?: Dundo Maroje ili Novela od Stanca
 5. Vilijam Šekspir: Romeo i Julija
 6. Miguel de Servantes:Don Kihot*
Obavezna literatura
 1. Anti? Miroslav: Izbor poezije
 2. Kiš Danilo: Rani jadi
 3. Kova?evi? Dušan:Drama po izboru
 4. Mihajlovi? Dragoslav:Kad su cvetale tikve
 5. Simovi? Ljubomir: Hleb i so (zbirka pesama) *
Literatura i lektira za drugi razred
Barok i klasicizam
 1. Molijer:Tvrdica
 2. Popovi? Jovan Sterija: Kir Janja
Književnost prosve?enosti
 1. Obradovi? Dositej:Život i priklju?enije
Književnost romantizma
 1. Bajron Džordž Gordon:?ajld Harold*
 2. Puškin Aleksandar Sergejevi?: Cigani, unhealthy Evgenije Onjegin
 3. Gete Johan Volfgang: Jadi mladog Veltera*
 4. Hajne Henrh: Izbor poezije-Lorelaj*
 5. Petefi Šandor: Izbor poezije-Sloboda sveta*
 6. Stefanovi? Vuk Karadži?:Srpski re?nik, Spske narodne pjesme
 7. Njegoš Petar Petroi?: Gorski vjenac
 8. Mažurani? Ivan:Smrt Smail-age ?engi?a
 9. Rari?evi? Branko:Izbor poezije- ?a?ki rastanak,Kad mlidija umreti
 10. Jaši? ?uro: Izbor poezije- Ve?e, Pono?
 11. Zmaj Jovan Jovanovi?: ?uli?i, ?uli?i uveoci*
 12. Kosti? Laza: Izbor poezije-Santa Marija della salute
Književnost realizma
 1. Balzak Onore de:?i?a Gorio
 2. Gogolj Vasiljevi? Nikola:Revizor
 3. Turgenjev Ivan : O?evi i ….*
 4. Markovi? Svetozar: Srbija na istoku, Realizam u književnosti
 5. Gliši? Milovan: Pripovetke-Glava še?era
 6. Lazarevi? Laza: Pripovetke po izboru
 7. Domanovi? Radoje:Satire- Vo?a, Danga, Stradija
 8. Sremac Stevan:Zona Zamfirova
 9. Matavulj Simo: Novele-Povareta, Polipenda
 10. Nuši? Branislav: Komedija po izboru- Narodn poslanik, G-?a ministarka
 11. Ili? Vojislav: Poezija –Izbor-Sivo sumorno nebo
Obavezna literatura
 1. Ljermontov Mihail Jurjevi?:Junak našeg doba*
 2. Ibzen Henrih: Nora ili Per Gint*
 3. Velmar Jankovi? Svetlana:Dor?ol*
 4. Andri? Ivo:Most na Žepi
 5. Nikolajevi? Lav Tolstoj: Ana Karenjina
Literatura i lektira za tre?i razred
Simbolizam i klasicizam
 1. Bodler Šarl:Izbor poezije-Albatros, Veze
 2. Rembo Artur: Izbor poezije-Ofelija
 3. Malarme Stefan: Izbor poezije-Labud*
 4. Verlen Polo: Izbor poezije-Mese?ina*
 5. ?ehov Anton Pavlovi?:Ujka Vanja
Moderna kod Srba
 1. Popovi? Bogdan:Antologija novije srpske lirike-predgovor
 2. Šanti? Aleksa: Izbor poezije-Ve?e na školju, Predprazni?no va?e
 3. Du?i? Jovan: Izbor poezije-Jablanovi, Zalazak sunca
 4. Raki? Milan: Izbor poezije-Dolap, Iskrena pesma
 5. Dis Vladislav Petkovi?: Izbor poezije-Tamnica, Možda spava, Nirvana
 6. Pandurovi? Sima: Izbor poezije-Svetkovina
 7. Popovi? Bogdan:Kritike o Koštani
 8. Stankovi? Borislav:Koštana, Ne?ista krv, U no?i
 9. Ko?i? Petar: Izbor pripovedaka-Mra?ajsko proto
 10. Matoš Antun Gustav: Izbor poezije-Jesenje ve?e
Evropska moderna
 1. Majakovski Vladimir:Oblak u pantalonama
 2. Lorka Frederiko Garsija: Izbor poezije- Romansa mese?arka, Neverna supruga
 3. Tagore Rabindranat:Gradinar
Me?unarodna i ratna književnost
 1. Boji? Milutin: Izbor poezije-Plava grobnica
 2. Vasiljev Dušan :?ovek peva posle rata
 3. Andri? Ivo:Ex Ponto
 4. Crnjanski Miloš: Seobe, izbor poezije- Sumatra
 5. Petrovi? Rasko: Ljudi govore
 6. Sekuli? Isidora: Gospa Nola, Hronika palana?kog groblja
 7. Ujevi? Tin:Izbor poezije-Svakidašnja jadikovka
 8. Krleža Miroslav:Gospoda Glembajevi
Obavezna literatura
 1. Maksimovi? Desanka:Rana poezija-izbor
 2. Petrovi? Goran:Sitni?arnica kod sre?ne ruke*
 3. Andri? Ivo:Na Drini ?uprija
 4. Kafka Franc: Proces
Literatura i lektira za ?etvrti razred
Prou?avanje književnosti
 1. Pavlovi? Miodrag:Izbor poezije-87 pesama
 2. Miljkovi? Branko: Izbor poezije
 3. Popa Vasko: Izbor poezije-Hodo?aš?a, Spisak
 4. Rai?evi? Stevan: Izbor poezije- Kamena uspavanka, O?iju tvojih da nije
Savremena srpska književnost
 1. Selimovi? Meša:Dreviš i smrt
 2. ?osi? Dobrica: Koreni
 3. Kova?evi? Dušan: Drama po izboru-Balkanski špijun
 4. Kiš Danilo: Enciklopedija mrtvih
 5. Pavi? Milorad-Hazarski re?nik
Savremena svetska književnost
 1. Kami Albert:Stranac
 2. Borhes Horhe Luis: ?ekanje*
 3. Beket Semjuel: ?ekaju?i Godoa
 4. Hese Herman: Stepski vuk*
 5. Markes Gabrijel Garsija:Sto godina samo?e*
 6. Eko Umerto: Ime ruže*
Obavezna literatura
 1. Šekspir Viljem:Hamlet
 2. Roterdamski Erazmo:Pohvala ludosti*
 3. Gete Johan Volfgang :Faust*
 4. Dostojevski Fjodor Mihajlovi?:Zlo?in i kazna , Bra?a Karamazovi
 5. Prever Žak: Izbor poezije
 6. Pasternik Boris: Izbor poezije*
 7. Cvetajeva Marina:: Izbor poezije*

* literatura i lektira koju ne poseduje biblioteka ETŠ

 Posted by at 4:12 pm

Berza knjiga

 Školska biblioteka  Коментари су искључени на Berza knjiga
сеп 022015
 

Nemate knjige za predstoje?i razred? Želite da prodate svoje knjige ili kupite udžbenike od starijih u?enika?

Obaveštavamo sve zainteresovane u?enike da ?e se u ?etvrtak, ed 3. septembra, viagra u periodu od 13:30 do 15:30 ?asova održati Berza knjiga u dvorištu Ekonomsko-trgovinske škole u Boru. 

berza knjiga

Berza knjiga je odli?an na?in da nabavite udžbenike za predstoje?u školsku godinu od starijih u?enika ili da prodate svoje udžbenike. Pozivamo zainteresovane u?enike i roditelje da u ?etvrtak od 13:30 budu ispred naše škole.

 Posted by at 11:22 am

Obnovljen fond školske biblioteke

 Školska biblioteka  Коментари су искључени на Obnovljen fond školske biblioteke
мар 252015
 

Nove knjige u školskoj biblioteci Ekonomsko-trgovinske škole u Boru.

Fond biblioteke obnovljen je sa sa 13 naslova lektirnih knjiga, abortion odnosno ukupno 73 primeraka u brosiranom povezu izdava?a“ Školska Knjiga“ Novi Sad. Tako je školska bibilioteka postala bogatija za 13 novih naslova:

1. Homer – Ilijada

2.  Fran?esko Petrarka – Kanconijer

3. Jovan Sterija Popovi? – Kir Janja

4. Nikolaj Vasiljevi? Gogolj – Revizor

5. Aleksandar Sergijevi? Puškin – Evgenije Onjegin

6. Borisav Stankovi? – Ne?ista krv

7. Ivo Andri? – Na Drini ?uprija

8. Ivo Andri? – Prokleta avlija, Most na Žepi, Ex Ponto

9. Johan Volfram Gete – Faust

10. Albert Kami – Stranac

11. Meša Selimovi? – Derviš i smrt

12. Miroslav Ja?imovi? – Nemanji?i i Zadužbine

13. Vilijem Šekspir – Hamlet

 Posted by at 12:07 pm

Školska biblioteka

 Aktuelno, Školska biblioteka  Коментари су искључени на Školska biblioteka
мар 292011
 

Spisak literature i lektire koje možete pozajmiti iz školske biblioteke …

Raspored rada biblioteke
Ponedeljak 8-10 13:40-15:30
Utorak 9-12:40 13:30- 18
Sreda 9:30-10:50 11:45-18
?etvrtak 9-15:30
Petak 8-15:30

Continue reading »

 Posted by at 8:45 am