Empowering Young People – Connecting Europe

 Aktuelno, Projekti  Коментари су искључени на Empowering Young People – Connecting Europe
јун 172012
 

Novi projekat u koji u?estvuje Ekonomsko-trgovinska škola Bor zove se „Empowering Young People – Connecting Europe“. Projekat finansiraju Evropska Unija i austrijsko Ministarstvo za obrazovanje, physician umetnost i kulturu, a realizuje organizacija  Kultur Kontakt iz Be?a, Austrija.U regionu u?estvuje 16 srednjih škola iz 10 zemalja dunavskog regiona (Austrija, Moldavija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Nema?ka, Crna Gora, Rumunija, Srbija i Ukrajina).  Cilj projekta je da razvije inovativne, kreativne škole koje promovišu aktivno u?eš?e u?enika u svakodnevnom životu, u gra?anskom društvu, na nacionalnom i regionalnom nivou, stvaranje više interkulturalne svesnosti kroz me?ukulturalnu interakciju i održivi razvoj.

Projekat traje od maja 2012. – decembra 2013. godine. Tokom projekta ?e biti organizovane razli?ite projektne aktivnosti, koje obuhvataju i rad u 4 klastera koja se sastoje od po 4 škole iz razli?itih zemalja. Radionice za razvijenje projektnih aktivnosti bi?e održavane u razli?itim zemljama, ?iji raspored ?e naknadno biti poznat školama.

 

Projektni tim Ekonomsko-trgovinske škole ?ine:

  1. Radosavljevi? Svetlana, direktorka škole
  2. Stevanovi? – Kagadejev Irina, koordinator projektnog tima (nastavnica)
  3. Bikovi? Saša, ?lan tima (nastavnik)
  4. Trailovi? Jelena (u?enica)
  5. Bogdanovi? Dušan (u?enik)
  6. Šumar Jovana (u?enica)
  7. Raki? Vladan (u?enik)

 

 Posted by at 8:00 am