Категорија: Vanredni, dopunski i razredni ispiti

Januarski ispitni rok

13 јан 17
Zoran Milojević
Nema komentara

РАСПОРЕД   ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ   И  МАТУРСКИХ  ИСПИТА

У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

 шк. 2016/2017.год.

Ред.

бр.

Датум и време полагања Назив предмета Кандидат
1. Понедељак

16.01.2017.г  у11:55(3)

Формирање  и пласмана туристичких путовања 1.  Крстић Милица тт-о IVр
2. Понедељак

16.01.2017.г  у12:00

Географија

 

1.Билановић Ивана ПА  Iр

 

3. Понедељак

16.01.2017.г  у 15:05

Грађанско васпитање 1. Лазаревић Миљана ком-оIIIр
4. Уторак

17.01.2017.г.

у 13:45(3)

Реализација и обрачун туристичких путовања 1.  Крстић Милица тт-о Ivр
5. Уторак

17.01.2017.г  у 14:30

Спољнотрговинско пословање 1. Лазаревић Миљана ком-оIIIр
6. Среда

18.01.2017.г  у 12:00

Српски језик и књижевност 1.  Крстић Милица тт-о IVр
7. Среда

18.01.2017.г   у 13:40

Куварство 1. Цокић Марко кувар-о Iр
8. Среда

18.01.2017.г  у 14:30

Здравствена култура 1. Цокић Марко кувар-о Iр
9. Среда

18.01.2017.г  у 14:30

Физичко васпитање

( сала МЕШ-а)

1. Лазаревић Миљана ком-оIIIр
10. Четвртак

19.01.2017.г  у11:30

Статистика 1.Стојановић Марко  IVр прав.тех.
11. Четвртак

19.01.2017.г  у 13:00

Државно уређење 1.Шабазовић Душан Iр Тех.Обез.
12. Четвртак

19.01.2017.г  у 13:00

Послови правног промета 1.Стојановић Марко  IVр прав.тех
13. Четвртак

19.01.2017.г  у13:30

Основи радног права 1.Стојановић Марко  IVр прав.тех
14. Четвртак

19.01.2017.г  у 14:30

Међународна шпедиција 1. Лазаревић Миљана ком-оIIIр
15. Петак

20.01.2017.г  у 9:00

Комерцијално познавање робе-изборни 1. Лазаревић Миљана ком-оIIIр
16. Петак

20.01.2017.г  у 14:30

Дактилографија и административно пословање 1.Шабазовић Душан Iр Тех.Обез.
17. Петак

20.01.2017.г  у 12:00

Физичко васпитање

( сала МЕШ-а)

1. Крстић Милица тт-о IVр

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ ИСПИТА

У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

 шк. 2016/2017.год.

Ред.

бр.

Датум и време полагања Назив предмета Кандидат
1. Уторак

17.01.2017.г  у14:30

Српски језик и књижевност 1.Филиповић Стефан

2.Бајрај Милица

Финансијски администратор
2. Тест

Група предмета-испит за проверу стручно-теоријских знања

1.Микуловић Катарина
3. Четвртак

19.01.2017.г  у15:00

 

Матурски практични рад 1.Микуловић Катарина
Пословни администратор-оглед
4. Тест

Група предмета-испит за проверу стручно-теоријских знања

1.Стефан Стаменковски
Конерцијалиста -оглед
5. Тест

Група предмета-испит за проверу стручно-теоријских знања

1.Филиповић Стефан

2.Бајрај Милица

6. Четвртак

19.01.2017.г  у15:00

 

Матурски практични рад 1.Филиповић Стефан

2.Бајрај Милица


Напомена:
Распоред за матурски испит  може бити промењен када сазнамо време полагања Испита за проверу стручно-теоријских знања.

Raspored polaganja vanrednih i popravnih ispita u junskom ispitnom roku

08 јуна 16
Zoran Milojević
Nema komentara
Attention: The internal data of table “13” is corrupted!

Ispitni rokovi za vanredne i redovne učenike u šk.2015/2016.g.

29 јан 16
Zoran Milojević
, ,
Nema komentara
Attention: The internal data of table “2” is corrupted!

Raspored polaganja vanrednih i dopunskih ispita u novembarskom ispinom roku šk.2015/2016.g.

20 нов 15
Zoran Milojević
Nema komentara

Raspored polaganja vanrednih i dopunskih ispita u novembarskom ispinom roku možete preuzeti na slede?em linku … Raspored novembar 2015

Raspored polaganja vanrednih i dopunskih ispita u aprilskom ispitnom roku školske 2014/2015.g..

18 апр 15
Elena Spasić Mitranović
Nema komentara

Obaveštavamo sve vanredne u?enike da je izašao raspored polaganja vanrednih i dopunskih ispita za aprilski ispitni rok školske 2014/2015.

Raspored polaganja vanrednih u januarskom ispitnom roku

22 јан 15
Zoran Milojević
Nema komentara
Red. br. Datum i vreme polaganja Naziv predmeta Komisija Kandidat
1. Ponedeljak 26.01.2015.g. 12:45 Poslovna korespondencija i komunikacija 1. Elena Spasi? Mitranovi? -pred. 2.Mitrovi? Viktorija  3.Filipovi? Irena 1. Todosijevi? Lena, try   IIIr tur.teh
2. Ponedeljak 26.01.2015.g. 13:00 Osnovi ekonomije 1.Petrovi? Mladen-pred. 2. Pavlovi? Zvezdica  3. Bikovi? Saša 1. Nevena  Grujovi? ro?.Mitrovi?  IV r  ekon.teh  2.Stankovi? Nina  ekon.teh. IV r.
3. Ponedeljak  26.01.2015.g.  9:30 Sociologija 1.Sredojevi? Branko-pred. 2.Paji? Katerina 3.Paunovi? Danijela 1. Todosijevi? Lena, prescription   IIIr tur.teh
4. Ponedeljak 26.01.2015.g.17:00 Agencijsko i hotelijersko poslovanje 1.Ivaniševi? Vidosava-pred. 2.Stojkovi? Milan 3.Podraš?i? Marija 1. Todosijevi? Lena, buy   IIIr tur.teh
5. Sreda  28.01.2015.g. 8:55 Istorija umetnosti 1.  Zaji? Sla?ana -pred. 2. Mileti? Jelena  3. Risti? Milan 1. Todosijevi? Lena,  IIIr tur.teh
6. ?etvrtak 29.01.2015.g.14:30 Istorija 1. Antonijevi? Snežana -pred. 2.Spasojevi? Danijel 3.Prodanovi? ?or?ije 1.  Trajkovi? Milijana,  IIr ugos.teh
7. Petak 30.01.2015.g. 10:00 Latinski jezik 1.Marko Truti? -pred. 2.Popovi? Valentina 3.Vesna Nikoli? Popovi? 1. Marko Stojanovi? ,  IIr prav.teh
8. Petak 30.01.2015.g. 11:00 Ustav i prava gra?ana 1.  Milena Stojkovi? -pred. 2.Paji? Katerina 3. Radmila Tomi? Bogdanovi? 1. Todosijevi? Lena,  IIIr tur.teh
9. Petak 30.01.2015.g. 11:30 Osnovi prava 1 Milena Stojkovi? -pred. 2.  ?or?evi? Nenad 3. Radmila Tomi? Bogdanovi? 1.   Marko Stojanovi? ,  IIr prav.teh
10. Petak 30.01.2015.g. 13:00 Birotehnika 1. Lidija Milanovi?-pred. 2.Radmila Tomi? Bogdanovi? 3.Ristovski Gordana 1.  Marko Stojanovi? ,  IIr prav.teh

Maturski ispit za vanredne u?enike u januarskom ispitnom roku šk. 2014/2015.god

Red. br. Datum i vreme polaganja Naziv predmeta Komisija Kandidat
1. Ispit za proveru stru?no-teorijskih znanja-TEST komercijalista-ogled 1.Pavlovi? Zvezdica-pred. 2.Mitrovi? Viktorija 3.Sredojevi? Branko 1.  Petrovi? Nikoleta 2.  Popovi? Ivana 3.  Milenkovi? Katarina
2. Utorak 03.02.2015.g. 10:00 Ispit za proveru stru?no-teorijskih znanja –TEST  turisti?ki tehni?ar-ogled 1. Stojkovi? Milan -pred. 2.  Mileti? Jelena  3. Radisavljevi? Miloš 1. Svetozarevi? Mladen 2.  Janji? Jovan

Napomena:

Termin za za polaganje ispita za proveru stru?no-teorijskih znanja-TEST za obrazovni profil komercijalista-ogled naknadno ?e biti objavljen.