Категорија: Vanredni, dopunski i razredni ispiti

Распоред јунски испитни рок

14 јуна 17
Zoran Milojević
No Comments
Датум и време полагања Назив предмета Кандидат
Четвртак

15.6.2017.г.

у14:30

Исхрана 1.Јасмин Цуцуриговић  Iр кувар
Четвртак

15.6.2017.г.

у14:30

Верска настава 1.Тодосијевић Лена тт IVр
Четвртак

15.6.2017.г.

у14:30

Француски језик 1.  Лазаревић Миљана ком-о IIIр

2.Грујчић Ана ФА IVр поправни

 

Четвртак

15.6.2017.г.

у14:30

Социјална екологија 1. Шабазовић Душан  то IIр
Петак

16.6.2017.г.

У 14:30

Формирање  и пласмана туристичких путовања 1.  Крстић Милица тт-о IVр
Петак

16.6.2017.г.

У 14:30

Економика туризма 1.Тодосијевић Лена тт IVр
Петак

16.6.2017.г.

У 14:30

Информатика  и рачуноводство 1.  Лазаревић Миљана ком-о IIIр

 

Понедељак

19.6.2017.г.

У11:55

Туристичка географија

 

1.Тодосијевић Лена  тт IVр 2.Крстић Милица тт-о IVр

 

Понедељак

19.6.2017.г.

У14:30

Систем обезбеђења 1. Шабазовић Душан  то IIр
Понедељак

19.6.2017.г.

У14:30

Обука у виртуелном предузећу 1.  Лазаревић Миљана ком-о IIIр

 

Понедељак

19.6.2017.г.

У13:45

Маркетинг 1.Настић Бојан ком-оIVр поправни

 

Понедељак

19.6.2017.г.

У14:30

Статистика 1.Стојановић Марко пт Ivр

2.Миленковић Марија IVр  поправни  

 

Уторак

20.6.2017.г.

У 8:00

Математика 1.  Крстић Милица тт-о IVр
Уторак

20.6.2017.г.

У 12:00

Заштита од пожара и заштита на раду 1. Шабазовић Душан  то IIр
Уторак

20.6.2017.г.

У 14:30

Спољнотрговинско и девино пословање 1.Тодосијевић Лена  тт IVр
Уторак

20.6.2017.г.

У 14:30

Оргнаизација набавке и продаје 1.  Лазаревић Миљана ком-о IIIр

 

Среда

21.6.2017.г.

У 8:00

Енглески језик 1.Крстић Милица тт IVр

2.Лазаревић Миљана ком-оIIIр

3.Тодосијевић Лена тт IVр

4. Настић Бојан ком-оIVр поправни

Среда

21.6.2017.г.

У 9:00

Основи радног права 1. Шабазовић Душан  то IIр
Среда

21.6.2017.г.

У 13:30

Куварство 1. Јасмин Цуцуриговић  Iр кувар
Среда

16.6.2017.г.

У 14:00

Професионална пракса 1. Јасмин Цуцуриговић  Iр кувар

Распоред венредних испита април 2017.

12 апр 17
Zoran Milojević
No Comments
Ред.

бр.

Датум и време полагања Назив предмета Кандидат
1. Среда

19.04.2017.г  у16:10

Основи права 1.Шабазовић Душан  ТО  Iр

 

2. Четвртак

20.04.2017.г

У 15:20

Агенцијско и хотелијерско пословање 1. Тодосијевић Лена  тт IVр
3. Четвртак

20.04.2017.г

У 13:00

18

Психологија 1.Шабазовић Душан  ТО  IIр

 

 

4. Петак

21.04.2017.г.

У 11:45

Борилачке вештине 1.Шабазовић Душан  ТО  IIр
5. Петак

21.04.2017.г.

У 13:30

Српски језик и књижевност 1. Лазаревић Миљана ком-оIIIр
6. Петак

21.04.2017.г.

У 12:00

Маркетинг у туризму 1. Тодосијевић Лена  тт IVр
7. Понедељак

24.04.2017.г.

У 11:00

18

Дактилографија и административно пословање 1.Шабазовић Душан  ТО   IIр

 

8. Понедељак

24.04.2017.г.

У 14:20

Математика 1.Лазаревић Миљана ком-оIIIр

 

9. Понедељак

24.04.2017.г.

У 14:20

Туристичка географија 1.  Цокић Марко кувар-о IIр
10. Уторак

ради се за петак

25.04.2017.г.

У 12:50

каб 18

Статистика 1. Лазаревић Миљана ком-оIIIр

2. Јовановић Марко  пра.тех IVр

11. Уторак

ради се за петак

25.04.2017.г.

У 14:30

Послови правног промета

1. Јовановић Марко  пра.тех IVр

Januarski ispitni rok

13 јан 17
Zoran Milojević
No Comments

РАСПОРЕД   ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ   И  МАТУРСКИХ  ИСПИТА

У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

 шк. 2016/2017.год.

Ред.

бр.

Датум и време полагања Назив предмета Кандидат
1. Понедељак

16.01.2017.г  у11:55(3)

Формирање  и пласмана туристичких путовања 1.  Крстић Милица тт-о IVр
2. Понедељак

16.01.2017.г  у12:00

Географија

 

1.Билановић Ивана ПА  Iр

 

3. Понедељак

16.01.2017.г  у 15:05

Грађанско васпитање 1. Лазаревић Миљана ком-оIIIр
4. Уторак

17.01.2017.г.

у 13:45(3)

Реализација и обрачун туристичких путовања 1.  Крстић Милица тт-о Ivр
5. Уторак

17.01.2017.г  у 14:30

Спољнотрговинско пословање 1. Лазаревић Миљана ком-оIIIр
6. Среда

18.01.2017.г  у 12:00

Српски језик и књижевност 1.  Крстић Милица тт-о IVр
7. Среда

18.01.2017.г   у 13:40

Куварство 1. Цокић Марко кувар-о Iр
8. Среда

18.01.2017.г  у 14:30

Здравствена култура 1. Цокић Марко кувар-о Iр
9. Среда

18.01.2017.г  у 14:30

Физичко васпитање

( сала МЕШ-а)

1. Лазаревић Миљана ком-оIIIр
10. Четвртак

19.01.2017.г  у11:30

Статистика 1.Стојановић Марко  IVр прав.тех.
11. Четвртак

19.01.2017.г  у 13:00

Државно уређење 1.Шабазовић Душан Iр Тех.Обез.
12. Четвртак

19.01.2017.г  у 13:00

Послови правног промета 1.Стојановић Марко  IVр прав.тех
13. Четвртак

19.01.2017.г  у13:30

Основи радног права 1.Стојановић Марко  IVр прав.тех
14. Четвртак

19.01.2017.г  у 14:30

Међународна шпедиција 1. Лазаревић Миљана ком-оIIIр
15. Петак

20.01.2017.г  у 9:00

Комерцијално познавање робе-изборни 1. Лазаревић Миљана ком-оIIIр
16. Петак

20.01.2017.г  у 14:30

Дактилографија и административно пословање 1.Шабазовић Душан Iр Тех.Обез.
17. Петак

20.01.2017.г  у 12:00

Физичко васпитање

( сала МЕШ-а)

1. Крстић Милица тт-о IVр

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ ИСПИТА

У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

 шк. 2016/2017.год.

Ред.

бр.

Датум и време полагања Назив предмета Кандидат
1. Уторак

17.01.2017.г  у14:30

Српски језик и књижевност 1.Филиповић Стефан

2.Бајрај Милица

Финансијски администратор
2. Тест

Група предмета-испит за проверу стручно-теоријских знања

1.Микуловић Катарина
3. Четвртак

19.01.2017.г  у15:00

 

Матурски практични рад 1.Микуловић Катарина
Пословни администратор-оглед
4. Тест

Група предмета-испит за проверу стручно-теоријских знања

1.Стефан Стаменковски
Конерцијалиста -оглед
5. Тест

Група предмета-испит за проверу стручно-теоријских знања

1.Филиповић Стефан

2.Бајрај Милица

6. Четвртак

19.01.2017.г  у15:00

 

Матурски практични рад 1.Филиповић Стефан

2.Бајрај Милица


Напомена:
Распоред за матурски испит  може бити промењен када сазнамо време полагања Испита за проверу стручно-теоријских знања.

Raspored polaganja vanrednih i popravnih ispita u junskom ispitnom roku

08 јуна 16
Zoran Milojević
No Comments
Attention: The internal data of table “13” is corrupted!

Ispitni rokovi za vanredne i redovne učenike u šk.2015/2016.g.

29 јан 16
Zoran Milojević
, ,
No Comments
Attention: The internal data of table “2” is corrupted!

Raspored polaganja vanrednih i dopunskih ispita u novembarskom ispinom roku šk.2015/2016.g.

20 нов 15
Zoran Milojević
No Comments

Raspored polaganja vanrednih i dopunskih ispita u novembarskom ispinom roku možete preuzeti na slede?em linku … Raspored novembar 2015