sonja

Školska biblioteka

 Školska biblioteka  Коментари су искључени на Školska biblioteka
јан 282016
 

Radno vreme biblioteke šk.2015/2016.g.

Dan
Radno vreme
Ponedeljak
8:00-15:00   
Utorak
8:00-15:00  
Sreda
9:0010:00 11:40 -15:00  
?etvrtak
8:00-8:55 ? 11:40-15:00                 
Petak
8:45-13:45              

 

 

LEKTIRA  KOJU MOŽETE POZAJMITI  U ŠKOLSKOJ BIBLIOTECI
Literatura i lektira za prvi razred
Uvod u književnost
 1. Sofokle :Antigona
Književnost starog veka
 1. Sumarsko-vavilonska književnost: Ep o Gilgamešu
 2. Homer: Ilijada
 3. Hebrejska književnost: Biblija
Srednjovekovna književnost
 1. Sv. Sava: Žitije svetog Simeona
 2. Teodosije: Žitije Svetog Save
 3. Jefimija:Pohvala knezu Lazaru
 4. Lazarevi? dspot Stefan: Slovo ljubve
 5. Kantakuzin Dimitrije: Molitva Bogorodici
Književnost humanizma i renesanse
 1. Aligijeri Dante:Pakao
 2. Boka?o ?ovani:Dekameron
 3. Petrarka Fran?esko: Kanconijer
 4. Marin Drži?: Dundo Maroje ili Novela od Stanca
 5. Vilijam Šekspir: Romeo i Julija
 6. Miguel de Servantes:Don Kihot*
Obavezna literatura
 1. Anti? Miroslav: Izbor poezije
 2. Kiš Danilo: Rani jadi
 3. Kova?evi? Dušan:Drama po izboru
 4. Mihajlovi? Dragoslav:Kad su cvetale tikve
 5. Simovi? Ljubomir: Hleb i so (zbirka pesama) *
Literatura i lektira za drugi razred
Barok i klasicizam
 1. Molijer:Tvrdica
 2. Popovi? Jovan Sterija: Kir Janja
Književnost prosve?enosti
 1. Obradovi? Dositej:Život i priklju?enije
Književnost romantizma
 1. Bajron Džordž Gordon:?ajld Harold*
 2. Puškin Aleksandar Sergejevi?: Cigani, unhealthy Evgenije Onjegin
 3. Gete Johan Volfgang: Jadi mladog Veltera*
 4. Hajne Henrh: Izbor poezije-Lorelaj*
 5. Petefi Šandor: Izbor poezije-Sloboda sveta*
 6. Stefanovi? Vuk Karadži?:Srpski re?nik, Spske narodne pjesme
 7. Njegoš Petar Petroi?: Gorski vjenac
 8. Mažurani? Ivan:Smrt Smail-age ?engi?a
 9. Rari?evi? Branko:Izbor poezije- ?a?ki rastanak,Kad mlidija umreti
 10. Jaši? ?uro: Izbor poezije- Ve?e, Pono?
 11. Zmaj Jovan Jovanovi?: ?uli?i, ?uli?i uveoci*
 12. Kosti? Laza: Izbor poezije-Santa Marija della salute
Književnost realizma
 1. Balzak Onore de:?i?a Gorio
 2. Gogolj Vasiljevi? Nikola:Revizor
 3. Turgenjev Ivan : O?evi i ….*
 4. Markovi? Svetozar: Srbija na istoku, Realizam u književnosti
 5. Gliši? Milovan: Pripovetke-Glava še?era
 6. Lazarevi? Laza: Pripovetke po izboru
 7. Domanovi? Radoje:Satire- Vo?a, Danga, Stradija
 8. Sremac Stevan:Zona Zamfirova
 9. Matavulj Simo: Novele-Povareta, Polipenda
 10. Nuši? Branislav: Komedija po izboru- Narodn poslanik, G-?a ministarka
 11. Ili? Vojislav: Poezija –Izbor-Sivo sumorno nebo
Obavezna literatura
 1. Ljermontov Mihail Jurjevi?:Junak našeg doba*
 2. Ibzen Henrih: Nora ili Per Gint*
 3. Velmar Jankovi? Svetlana:Dor?ol*
 4. Andri? Ivo:Most na Žepi
 5. Nikolajevi? Lav Tolstoj: Ana Karenjina
Literatura i lektira za tre?i razred
Simbolizam i klasicizam
 1. Bodler Šarl:Izbor poezije-Albatros, Veze
 2. Rembo Artur: Izbor poezije-Ofelija
 3. Malarme Stefan: Izbor poezije-Labud*
 4. Verlen Polo: Izbor poezije-Mese?ina*
 5. ?ehov Anton Pavlovi?:Ujka Vanja
Moderna kod Srba
 1. Popovi? Bogdan:Antologija novije srpske lirike-predgovor
 2. Šanti? Aleksa: Izbor poezije-Ve?e na školju, Predprazni?no va?e
 3. Du?i? Jovan: Izbor poezije-Jablanovi, Zalazak sunca
 4. Raki? Milan: Izbor poezije-Dolap, Iskrena pesma
 5. Dis Vladislav Petkovi?: Izbor poezije-Tamnica, Možda spava, Nirvana
 6. Pandurovi? Sima: Izbor poezije-Svetkovina
 7. Popovi? Bogdan:Kritike o Koštani
 8. Stankovi? Borislav:Koštana, Ne?ista krv, U no?i
 9. Ko?i? Petar: Izbor pripovedaka-Mra?ajsko proto
 10. Matoš Antun Gustav: Izbor poezije-Jesenje ve?e
Evropska moderna
 1. Majakovski Vladimir:Oblak u pantalonama
 2. Lorka Frederiko Garsija: Izbor poezije- Romansa mese?arka, Neverna supruga
 3. Tagore Rabindranat:Gradinar
Me?unarodna i ratna književnost
 1. Boji? Milutin: Izbor poezije-Plava grobnica
 2. Vasiljev Dušan :?ovek peva posle rata
 3. Andri? Ivo:Ex Ponto
 4. Crnjanski Miloš: Seobe, izbor poezije- Sumatra
 5. Petrovi? Rasko: Ljudi govore
 6. Sekuli? Isidora: Gospa Nola, Hronika palana?kog groblja
 7. Ujevi? Tin:Izbor poezije-Svakidašnja jadikovka
 8. Krleža Miroslav:Gospoda Glembajevi
Obavezna literatura
 1. Maksimovi? Desanka:Rana poezija-izbor
 2. Petrovi? Goran:Sitni?arnica kod sre?ne ruke*
 3. Andri? Ivo:Na Drini ?uprija
 4. Kafka Franc: Proces
Literatura i lektira za ?etvrti razred
Prou?avanje književnosti
 1. Pavlovi? Miodrag:Izbor poezije-87 pesama
 2. Miljkovi? Branko: Izbor poezije
 3. Popa Vasko: Izbor poezije-Hodo?aš?a, Spisak
 4. Rai?evi? Stevan: Izbor poezije- Kamena uspavanka, O?iju tvojih da nije
Savremena srpska književnost
 1. Selimovi? Meša:Dreviš i smrt
 2. ?osi? Dobrica: Koreni
 3. Kova?evi? Dušan: Drama po izboru-Balkanski špijun
 4. Kiš Danilo: Enciklopedija mrtvih
 5. Pavi? Milorad-Hazarski re?nik
Savremena svetska književnost
 1. Kami Albert:Stranac
 2. Borhes Horhe Luis: ?ekanje*
 3. Beket Semjuel: ?ekaju?i Godoa
 4. Hese Herman: Stepski vuk*
 5. Markes Gabrijel Garsija:Sto godina samo?e*
 6. Eko Umerto: Ime ruže*
Obavezna literatura
 1. Šekspir Viljem:Hamlet
 2. Roterdamski Erazmo:Pohvala ludosti*
 3. Gete Johan Volfgang :Faust*
 4. Dostojevski Fjodor Mihajlovi?:Zlo?in i kazna , Bra?a Karamazovi
 5. Prever Žak: Izbor poezije
 6. Pasternik Boris: Izbor poezije*
 7. Cvetajeva Marina:: Izbor poezije*

* literatura i lektira koju ne poseduje biblioteka ETŠ

 Posted by at 4:12 pm

Poseta Narodnoj banci Srbije

 Aktuelno  Коментари су искључени на Poseta Narodnoj banci Srbije
нов 122014
 

Finansijski administratori prvog i drugog razreda su 10. novembra 2014. godine posetili Narodnu banku Srbije.

U?estvovali su u radionici „Moj bužet i ja“ i obišli izložbeni prostor u kome su se upoznali sa istorijskim razvojem banke i njenom sadašnjom funkcijom.

Nakon toga, cough u pratnji vodi?a, posetili su znamenitosti Kalemegdana.

Bilo je zaista lepo….

 Posted by at 6:30 pm

Učenica generacije na Belom dvoru

 Aktuelno  Коментари су искључени на Učenica generacije na Belom dvoru
јун 282014
 

U?enica generacije Ana Pušica na prijemu u Belom dvoru, impotent  26.06.2014. godine…

   

 Posted by at 11:40 pm

Aprilski ispitni rok šk. 2013/14. godine

 Aktuelno, Vanredni, dopunski i razredni ispiti  Коментари су искључени на Aprilski ispitni rok šk. 2013/14. godine
апр 162014
 

Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku je slede?i:

???.

??.

????? ? ????? ????????

????? ????????

????????

1. ????????24.04.2014.?.10:00 ???????? ? ???????? 1. ?????? ??????  ??( IV )
2. ????????24.04.2014.?.13:30 ????????? 1.??????????? ???? ??.???.(II)
3. ????????24.04.2014.?.13:30 ????????? ? ??????? ??????? ??????? 1.?????????? ????? ??.???.(I ) ????? ????????
4. ????????24.04.2014.?.13:30 ???????? ????? 1. ?????? ??????  ??( IV )
5. ????????24.04.2014.? 15:30

???????

??????? ???????? 1. ?????? ??????  ??( IV)
6. ?????25.04.2014.?.? 8:00

???18

?????? ????????????? 1.?????????? ???????? ???..(I )  ????? ????????
7. ?????25.04.2014.?.? 8:00

???18

?????????? 1.????????? ???? ( IV)??.???
8. ?????25.04.2014.?.? 8:00

???18

????????????? 1. ?????? ??????  ??( IV)
9. ?????25.04.2014.?.? 14:25 ????????? ????????? 1.????????? ???? ( IV)??.???
 10. ?????25.04.2014.?.? 12:40

??????

?????? 1.  ??????????? ???? ??.???.(II)
 11. ?????????28.04.2014.?.? 12:40 ???????? ? ???????? ??????????????? 1. ?????????? ????? ????.???
 12. ?????????28.04.2014.?.? 13:30 ?????? ????? 1. ?????????? ???????? ???..(I )  ????? ????????2. ?????????? ????? ????.???
 13. ?????????28.04.2014.?.? 13:30 ????? 1.???????????? ?????? (IV) ??????????
 14. ?????????28.04.2014.?.? 14:15 ??????? ??????? 1. ?????????? ????? ????.???
 15. ?????????28.04.2014.?.? 14:15 ??????? ? ????????? ????? 1 ???????? ?????? (III)??.???
 16. ??????29.04.2014.?.10:00 ?????? 1.??????????? ???? ??.???.(II)
 17. ??????29.04.2014.?.16.25 ??????????? ????????? 1.?????????? ????? ??.???.(I ) ????? ????????
 18. ????? 30.04.2014.?.? 10:00 ????????? ????????? ? ?????????? 1.  ??????? ????? (IV) ??.???
 19. ????? 30.04.2014.?.? 10:00 ???????? ????????? 1.  ???????? ?????? (III)??.???
 20. ????? 30.04.2014.?.? 10.50 ?????? ????? ? ??????????
 1. ??????? ????? (IV) ??.???
 2. ??????????? ???? ??.???.(II)
 21. ????? 30.04.2014.?.? 14:30 ?????? ????????? 1.  ??????? ????? (IV) ??.???
 22. ????? 30.04.2014.?.? 15:30 ???????? ??????????? 1.  ??????? ????? (IV) ??.???2.1 ???????? ?????? (III)??.???
 23. ?????? ?? ???? ???????? ??????? ???????? 1.??????????? ???? ??.???.(II)
 Posted by at 6:30 pm

Predstavljanje projekta „Empowering Young People – Connecting Europe“

 Aktuelno, Projekti  Коментари су искључени на Predstavljanje projekta „Empowering Young People – Connecting Europe“
јун 142013
 

U sredu, health 12. juna, illness u Narodnoj biblioteci u Boru, abortion predstavljen je ve? ranije pominjani me?unarodni projekat „Empowering Young People – Connecting Europe„, koji je zapo?eo maja 2012. godine, a traje do decembra 2013. godine. ?lanovi projektnog tima, koji ?ine Jelena Trailovi?, Dušan Bogdanovi?, Jovana Šumar i Vladan Raki?, predstavili su svoj celokupni dosadašnji rad i rezultate.

Tema kojom se bavila naša škola, zajedno sa školama iz svog klastera (Nema?ke, Austrije i Ukrajine), bila je interkulturalni dijalog. Svaka škola je imala zadatak da snimi po jedan film na temu “Život u?enika u školi” i “Aktivnosti u?enika u slobodno vreme”, kako bi kasnije mogli da prepoznaju sli?nosti i uo?e razlike koje postoje u svakodnevnom životu u razli?itim zemljama, i kako bi postal aktivni u?esnici interkulturalnog dijaloga. Pored filmova koje su naši u?enici snimili (u saradnji sa celokupnim timom ETŠ koji se sastoji od u?enika svih profila), prikazani su i filmovi ostalih škola. Pored toga, prire?en je zabavni program u kome su u?enici naše škole iskazali svoje gluma?ke i muzi?ke talente, kao i dobro poznavanje engleskog jezika. Tako smo ?uli muzi?ku numeru koju je na gitari izvela An?ela Krsti?, pobednica Internacionalnog festivala gitare, održanog u Rumuniji, pesmom su nas zabavile Despina Ristova i Milena ?ejovi?, ske? na engleskom jeziku izveli su Nemanja ?vorovi? i Nikola Milovanovi?, a gosti ve?eri bili su Milena ?iri? i Aleksandar Veljkovi?, koji su izveli deo pozorišne predstave “Gospo?a Ministarka”, koja je ove godine bila glavni doga?aj u našoj školi.

U holu biblioteke bile su izložene hronološki pore?ane slike na kojima se moglo videti kako su protekle aktivnosti i rad našeg projektnog tima. Na promociji su posetioci dobili najnoviji primerak školskog ?asopisa „Tragovi“. Uvodnu re? na promociji imala je nastavnica Irina Kagadejev Stevanovi?, a na kraju se na poseti zahvalio nastavnik Saša Bikovi?. Kuvari Ekonomsko – trgovinske škole su kao i uvek bili vredni i za posetioce i u?esnike projekta pripremili ukusno posluženje.

Rad na projektu i dalje traje, a slede?e što ?lanove našeg tima o?ekuje je odlazak u Be? na još jednu radionicu. Kako je tamo bila, obavesti?e nas kada se vrate…

                  
Milica Koji? III-4
 Posted by at 9:17 am

UPIS U ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU

 Razno  Коментари су искључени на UPIS U ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU
мај 242013
 

Prema odluci Ministarstva prosvete, order Ekonomsko-trgovinska škola za narednu školsku godinu, decease upisuje slede?e obrazovne profile:

 1. Finansijski administrator                      30 u?enika
 2. Komercijalista – ogled                           24 u?enika
 3. Poslovni administrator                          30 u?enika
 4. Turisti?ki tehni?ar – ogled                    24 u?enika

 

Škola se obratila Ministarstvu sa zahtevom za dobijanje još jednog odeljenja i to Pravnog tehni?ara (30 u?enika) koji bi trebao da bude objavljen u dopuni Konkursa.

 

Bodovi sa prošlogodišnje liste upisanih u?enika (šk. 2012/2013.)

                                                                               Min                     Max

 1. Finansijski administrator               69                          97
 2. Komercijalista – ogled                      56                          85
 3. Poslovni administrator                   67                          95
 4. Turisti?ki tehni?ar- ogled               61                          96
Pedagog škole Vesna Petkovi?
 Posted by at 5:41 pm

MALA ŠKOLA ISTORIJE I EKOLOGIJE – FELIX ROMULIANA

 Razno  Коментари су искључени на MALA ŠKOLA ISTORIJE I EKOLOGIJE – FELIX ROMULIANA
мај 202013
 

U okviru programa obeležavanja 17 vekova Milanskog edikta, cialis za zainteresovane u?enike i mentore Regionalnog centra za talente Bor, ailment   u subotu 18.05.2013. godine, click organizovana je  mala škola istorije i ekologije na terenu uz obilazak arheološkog nalazišta FELIX ROMULIANA. Predavanja za u?esnike održali su stru?njaci Narodnog muzeja Zaje?ar:  Bora Dimitrijevi?, arheolog, mr Dejan Krsti?, kustos etnolog i Miloš Jakovljevi?, kustos etnolog.

Ekonomsko-trgovinsku školu su predstavljali profesori: Irina Kagadejev Stevanovi? i Olivera Marjanovi?, kao i u?enici: Ana Pušica, Milana ?iri?, Jelena Nikolov, Milica Savi?, Milica Miljkovi?, Nenad Miti?, Jelena Trailovi?, Na?a Mihajlovi?, Nikola Miti?, Aleksandar Petrovi? i Tamara ?ori?.

 

Izvor: talentibor.com

 Posted by at 11:06 pm