Blog Detail

EKOF biblioteka u našoj školi

06 апр 17
zoran
No Comments

Naša škola je jedna od osamdeset škola u Srbiji koja je odabrana u okviru donatorske akcije  Ekonomskog fakulteta Univerziteta  u Beogradu pod sloganom “ EKOF biblioteka u vašoj školi”. Fakultet je donirao školi 8 knjiga u vrednosti  od 12610,00 dinara.Reč je o knjigama koja su najnovija i renomirana izdanja naših i stranih autora iz oblasti ekonomije i srodnih disciplina. Ideja ove akcije da se pomogne obrazovnom sistemu da ojača ekonomsku pismenost i proširi ekonomsko znanje i van visokoobrazovnih institucija.

1491472680174-667446395

Korisnici školske biblioteke ETŠ Bor dobili su sledeće knjige:

  1. Preduzetništvo i upravljanje malim preduzećem , dr.Blagoja Paunovića,2016,CID- Ekonomski fakultetu Univerzitet u Beogradu
  2. Regionalne nejednakosti i privredni rast: teorijsko –empirijska analiza, dr.Dejana Molnara,2016, CID- Ekonomski fakultetu Univerzitet u Beogradu
  3. Merenje performansi preduzća-Tradicionalni I savremeni koncepti,Biljana Pešalj, 2016, CID- Ekonomski fakultetu Univerzitet u Beogradu
  4. Ekonomski rečnik,2010, Ekonomski fakultetu Univerzitet u Beogradu
  5. Menadžment i strategija , Dragan N. Djuričin,Stevo M.Janošević,Djordje M.Kaličanin, 2014, Ekonomski fakultetu  Univerzitet u Beogradu
  6. Globalna elektronska trgovina,Predrag Bjelić, CID- Ekonomski fakultetu Univerzitet u Beogradu
  7. Makroekonomija:evropski udžbenik,autori Majkl Burda I Čarls Viploš, 2012, CID- Ekonomski fakultetu Univerzitet u Beogradu
  8. Ekonomski i institucioni aspekti razvoja informacionog društva,dr.Djodja Mitrovića,2013, Ekonomski fakultetu Univerzitet u Beogradu

Hvala  Ekonomskom fakultetu u Beogradu i nadamo se da je ovo početak jedne uspešne saradnje sa našom školom.